Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Výučba
     
     
Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu RSPO2 u rôznych plemien psov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Hanusová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu RSPO2 u rôznych plemien psov
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná predovšetkým na problematiku drôtovitej srsti, jej štruktúru a genetické založenie a vplyvu génu RSPO2 na tvorbu zvláštnych znakov. Cieľom práce bolo vyhodnotiť a porovnať frekvencie alel a genotypovú štruktúru populácie rôznych plemien psov pre gén RSPO2. Skúmanú populáciu tvorilo 53 zvierat 15 rôznych plemien. Skupina hladkosrstých plemien bola na daný znak recesívne homozygotná. Heterozygoti sa vyskytovali len pri plemenách jazvečík a český fúzač. Pri jazvečíkoch, ktorých populácia bola najväčšia sa vyskytli všetky tri genotypy. Recesívny homozygoti boli v zastúpení 79%, heterozygoti v 7% dominantný homozygoti boli zastúpený 14% populácie jazvečíkov.
Kľúčové slová:
RSPO2, srsť, gén, fenotyp

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene