Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

     
Absolvent
     
Výučba
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu génu PRA-PRCD u rôznych plemien psov
Autor: Ing. Radka Orságová
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jana Hanusová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia genetického polymorfizmu génu PRA-PRCD u rôznych plemien psov
Abstrakt:
Progresívna retinálna atrofia sa u psov vyskytuje v rôznych formách, avšak ako najbežnejšia forma je označovaná PRA PRCD, tzv. klasická forma PRA. Táto forma sa radí medzi neskoré, pričom ich identifikácia je možná na základe genetických testov už v rannom veku psa. Úloha našej diplomovej práce bola zameraná na izoláciu genómovej DNA zo slín vybraných plemien psov, a následná identifikácia génu PRA-PRCD pomocou metódy PCR-RFLP. DNA bola izolovaná pomocou komerčného kitu DNAzol (Molecular Research Center) podľa priloženého postupu. Amplifikované PCR produkty boli štiepené enzýmom RsaI, pričom natívna alela (PRCD) nebola štiepená, narozdiel od mutovanej alely (prcd). Spolu bola DNA získaná od 63 rôznych plemien, pričom sme zistili, že 57 psov z týchto populácií je zdravých (PRCD/PRCD) a 6 jedincov sme identifikovali ako prenášačov (PRCD/prcd). Našou analýzou nebol potvrdený ani jeden chorý jedinec (prcd/prcd). Heterozygotné jedince sa vyskytli v rodine pudlov, kde nositeľom mutovanej alely pre PRA-PRCD bol otec (pes). V populácii pudlov sme teda zistili frekvenciu genotypu PRCD/PRCD 0,4 a pre genotyp PRCD/prcd 0,6.
Kľúčové slová:pes, PRCD, polymorfizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene