Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identification number: 1603
University e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)

     Graduate
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Folic acid and its effect on health
Written by (author):
Department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kyselina listová a jej vplyv na zdravie
Summary:
Bakalárska práca sa zameriava na kyselinu listovú a jej deriváty a ich vplyv na zdravie ľudí. V tejto práci je popísaná všeobecná charakteristika kyseliny listovej, jej metabolizmus v ľudskom tele, fyziologické a biochemické funkcie a tiež význam vo výžive. Ďalej popisuje obsah kyseliny listovej v jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhoch potravín, straty spôsobené tepelnou úpravou potravín, odporúčané denné dávky pre rôzne vekové kategórie ľudí a pohlavie, dôsledky na zdravotný stav organizmu spôsobené jej nedostatkom alebo nadbytkom. Popísané sú konkrétne ochorenia a vplyvy na zdravie v dôsledku nedostatku kyseliny listovej a možnosti zvýšenia jej množstva v organizme pomocou doplnkov stravy a v potravinách fortifikáciou alebo suplementáciou a použitím vhodnej tepelnej úpravy potravín.
Key words:
kyselina listová, foláty, polymorfizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited