Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty
     
     
     
Projekty          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Reumatická artritída
Autor:
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Reumatická artritída
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na autoimunitné ochorenie - reumatická artritída. Primárnou úlohou práce je charakterizovať imunitný systém a predstaviť reumatickú artritídu, pretože v našej spoločnosti o nej nie je dostatočné množstvo informácií, a široká verejnosť je presvedčená, že toto ochorenie postihuje len starších jedincov, pričom opak je pravdou. Práca je rozdelená na niekoľko kapitol. Tretia kapitola a jej podkapitoly sú zamerané na teoretickú časť, kde v prvej podkapitole je predovšetkým definovaný imunitný systém s príslušnými lymfocytmi a protilátkami, ktoré sa vyznačujú spoluprácou na vzniku autoimunity a autoimunitných ochorení. V druhej podkapitole sa venujeme konkrétne všeobecnej charakteristike reumatickej artritídy a etiopatogenéze z genetického hľadiska a prejavom pri začiatkoch diagnostiky tohto zápalového ochorenia. V nasledujúcich podkapitolách je ďalej definovaná medikamentózna liečba a vplyv nemedikamentóznej liečby zameraný na štúdiu po pridaní rybacieho oleja a placeba, kde boli skúmané vplyvy na skupine pacientov trpiacimi týmto ochorením. Záverečné strany sú zamerané na ilustračné obrázky najčastejšie postihnutých miest reumatickou artritídou, a dotazník používaný pri určení momentálne najúčinnejšej liečby vo vyšších štádiách tohto ochorenia – biologická liečba, kde sú zadefinované preparáty používané pri tejto liečbe.
Kľúčové slová:
reumatická artritída, imunita, biologická liečba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene