Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Beta-kazeín ako rizikový faktor ľudského zdravia
Autor: Ing. Andrea Bindzárová
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Beta-kazeín ako rizikový faktor ľudského zdravia
Abstrakt:Veľké množstvo génov ovplyvňuje kvalitu mlieka a následne to má vplyv na ľudské zdravie. Jedným z génov, ktorý ovplyvňuje kvalitu mlieka je gén CSN2. Je to gén, ktorý kóduje beta-kazeín. Cieľom diplomovej práce bolo testovanie súboru zvierat v celkovom počte 173 kráv holštajnského plemena. Z chlpových cibuliek bola izolovaná DNA. S využitím PCR-RFLP metódy boli identifikované polymorfné varianty beta-kazeínu hovädzieho dobytka. Boli vyhodnotené frekvencie alel a genotypová štruktúra populácie hovädzieho dobytka pre beta-kazeín. V študovanej populácii boli zistené všetky tri genotypy a to homozygotný genotyp A1A1, heterozygotný genotyp A1A2 a homozygotný genotyp A2A2. Najvyššie zastúpenie mala homozygotná forma A2A2 s frekvenciou 65,89%. Heterozygotný genotyp A1A2 sa vyskytoval s nižšou frekvenciou 39,95%. Najnižšia frekvencia výskytu 1,16% bola u homozygotného genotypu A1A1. Alela A1 bola v populácii zastúpená menej (17,63%) a frekvencia výskytu alely A2 bola početnejšia (82,37%). Alela A1 je asociovaná so vznikom bioaktívneho peptidu beta-kazomorfínu-7, ktorý pôsobí ako rizikový faktor ľudského zdravia.
Kľúčové slová:CSN2, beta-kazeín, PCR-RFLP, DdeI, beta-kazomorfín-7

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene