Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Potravinové alergie
Autor: Bc. Viktor Šálek
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Potravinové alergie
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce bolo poskytnúť súhrnnú štúdiu o potravinových alergiách. Potravinové alergie, ako chronické ochorenie, sa označuje ako imunologický fenomén 21. storočia a v súčasnosti ich považujeme za civilizačné ochorenia. V práci charakterizujeme potravinové alergie a ich etiológiu a patogenézu. Vysvetlili sme si rozdiel medzi potravinovou alergiou a potravinovou intoleranciou. Hlavnú časť sme venovali prejavom a charakteristike vybraných druhov potravinových alergií, určili sme príčinné alergény, nežiadúce účinky. V ďalšej časti sme popísali prejavy a diagnostiku potravinovej alergie a skríženej potravinovej alergie. V závere práce sme sa zaoberali možnosťami prevencie a liečby potravinovej alergie.
Kľúčové slová:alergia, potravinová alergia, liečba, potravinová intolerancia, prevencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene