Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia SNP polymorfizmu rs9939609 ľudského FTO génu metódou ARMS-PCR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia SNP polymorfizmu rs9939609 ľudského FTO génu metódou ARMS-PCR
Abstrakt:
FTO gén bol objavený v roku 2007. U ľudí je prítomný na 16. chromozóme. Kóduje proteín, ktorý pozostáva z 505 aminokyselín. FTO sa exprimuje vo všetkých ľudských tkanivách. Najvyššia expresia je v centrálnom nervovom systéme a v pečeni. Najviac preskúmaným variantom FTO génu je rs9939609 vyskytujúci sa v dvoch alelách: T a A. A alela je označovaná ako riziková. Tento variant sa spája s viacerými ochoreniami – s rôznymi typmi rakoviny, Alzheimerovou chorobou, kardiovaskulárnymi chorobami a inými. Cieľom tejto diplomovej práce bolo prostredníctvom ARMS-PCR metódy identifikovať tento variant v géne FTO a vyhodnotiť a porovnať frekvencie alel a genotypovú štruktúru populácie pre tento variant. Analyzovali sme 49 ľudí a zistili sme, že genotyp AA bol prítomný u 9 jedincov (18,37 %), genotyp AT u 29 jedincov (59,18 %) a TT u 11 jedincov (22,45 %).
Kľúčové slová:rs9939609, genotyp, ochorenia, FTO gén

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene