Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

     Absolvent
     
Výučba
     
     Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu MLPH v populácii belgického ovčiaka variety malinois
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu MLPH v populácii belgického ovčiaka variety malinois
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bola identifikácia polymorfizmu génu MLPH v populácii belgického ovčiaka variety malinois. Belgický ovčiak je zaujímavé plemeno, pretože pozostáva zo štyroch úzko súvisiacich variet: malinois, groenendael, tervueren a laekenois, avšak vzájomne odlišujúcich sa farbou a textúrou srsti. V niektorých štátoch, ako napríklad USA, ktoré nespadá pod FCI, sú niektoré variety uznané ako samostatné plemená. Na Slovenku je najrozšírenejšia varieta malinois. V úvode práce bola popísaná história vzniku plemena belgický ovčiak a jeho plemenný štandard. Ďalej boli opísané gény a alely podmieňujúce sfarbenie u belgického ovčiaka. Gén melanofilín (MLPH) je zodpovedný za zriedenie farby srsti. V práci bola popísaná podstata riedenia farby srsti génom MLPH, jeho charakteristika a možná zodpovednosť za vznik kožných ochorení súvisiacich so zriedeným fenotypom. Jedná sa o sériu alel D lokusu, pričom pre polymorfizmus c.-22G>A boli popísané 2 alely. Dominantná alela D kontroluje normálne sfarbenie srsti a recesívna alela d je zodpovedná za zriedenie. Pomocou molekulárno-genetických metód s využitím PCR-RFLP metódy prebehla identifikácia polymorfizmu c.-22G>A v géne MLPH. Biologický materiál bol získaný formou výteru s ústnej dutiny od 56 jedincov plemena belgický ovčiak variety malinois. Následne prebehla analýza a vyhodnotenie výsledkov. V sledovanej populácii 56 psov boli zistené tieto genotypy: 50 psov s homozygotným genotypom DD, čo predstavuje frekvenciu výskytu 89,29 % a 6 psov s heterozygotným genotypom Dd, čo zodpovedá frekvencii výskytu 10,71 %.
Kľúčové slová:
belgický ovčiak, malinois, MLPH, melanofilín, zriedenie, pes

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene