Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

Kontakty
     
          
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu CYP1A1
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Detekcia polymorfizmu génu CYP1A1
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie polymorfizmu génu CYP1A1. Presnejšie sa táto práca orientuje na jeho alelu 2A. PCR-RFLP metóda identifikovala polymorfizmus rs4646903 v géne CYP1A1 2A. Cieľom práce bolo vyhodnotiť a porovnať frekvenciu alel a genotypovej štruktúry populácie pre rs4646903 v géne CYP1A1 2A. Pre štúdium polymorfizmu vybraného SNP bol použitý biologický materiál v podobe vyizolovanej DNA komerčným kitom. Vzorky boli poskytnuté Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied na základe dohody o vzájomnej spolupráci. Pre analýzu polymorfizmus rs4646903 v géne CYP1A1 2A bolo použitých 46 vzoriek. V sledovanej populácii sa zistili len dva genotypy - homozygotný genotyp TT s frekvenciou výskytu 67,39 % a heterozygotný genotyp CT s frekvenciou výskytu 32,61 %.
Kľúčové slová:
cytochróm P450, CYP1A1, detekcia polymorfizmu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene