Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1603
Univerzitný e-mail: martina.miluchova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Detekcia polymorfizmu SOCS2 génu u rôznych plemien psov
Autor: Ing. Henrieta Pálešová
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jana Hanusová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Detekcia polymorfizmu SOCS2 génu u rôznych plemien psov
Abstrakt:
Práca sa zaoberá históriou vzniku psa až po jeho dnešný vývoj. Starobylé ľudské spoločenstvá chovali psov najmä z praktických dôvodov, čo potvrdzujú aj archeologické záznamy spred 15 000 rokov. Koncom 19 r. 20 stor. vedci zistili, že pes a vlk majú spoločnú DNA, čo potvrdili aj testy mitochondriálnej DNA, že pes vznikal z vlka už pred 100-tisíc rokmi. Hlavným cieľom práce je bližšie charakterizovať gény, ktoré súvisia s rastom psov. Pri bližšej špecifikácií daných génov sa zameriavame na ich polymorfizmus, štruktúru a nezameniteľnú funkciu v organizme psov. Vzhľadom k obšírnosti tejto témy sa časť práce zaoberá výlučne popisom SOCS2 génu, ktorý patrí do skupiny supresorov cytokínovej signalizácie, ktoré sú v úzkom vzťahu k rastovými procesom. SOCS2 je negatívny regulátor signalizácie rastového hormónu. Vyradenie SOCS2 u myší vedie až k 30-50% zvýšeniu postnatálneho rastu. Cieľom práce bolo zistiť polymorfizmus tohto génu pri rôznych druhoch plemien psov. Porovnávali sme 14 rôznych plemien v celkovom počte 77 psov. Genómovú DNA sme izolovali z krvi komerčným kitom NucleospinBlood. V sledovanej populácii sme detegovali genetypovú štruktúru využitím PCR-RFLP metódy. Zistili sme, že alela T bola distribuovaná hlavne u veľkých plemien psov s frekvenciou alel od 0,2857 do 1. V populácií českého fúzača sme detekovali všetky genotypy. Bol detekovaný homozygotný genotyp GG s frekvenciou 0,5476 a heterozygotný genotyp GT s frekvenciou 0,3333 a homozygotný genotyp TT s frekvenciou 0,1191. Výsledky poukazujú na to, že frekvencia alely G bola vysoká 0,7143. Frekvencia alely T vykazovala 0,2857. Získané informácie o jednotlivých rastových génoch psov, umožnia pochopiť fenotypovú variabilitu jednotlivých plemien, zamedziť poruchám a ochoreniam spojených s rastom, taktiež sú cenným zdrojom pre šlachtiteľskú genetiku.
Kľúčové slová:
história a vývoj psov, rastové gény, polymorfizmus, SOCS 2 gén

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene