Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Solgajová, PhD.
Identification number: 1604
 

Contacts
     
Graduate     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Dominika Benc Ciprianová
Výhody a riziká konzumácie vybraných odrôd konzumných zemiakov
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Feješová
Hodnotenie kvality cukrárskych výrobkov obohatených o repkový peľ
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Monika Chovanová
Technologická kvalita výroby oblátok v potravinárskom podniku IDC Holding a.s., Sereď
May 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marianna Kadáková
K problematike kvality trvanlivého pečiva obohateného o repkový peľ
April 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Kučera
Využitie jačmeňa nahého v potravinárstve
April 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Lobodášová
Význam surogácie v technológií výroby piva
April 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslav Malý
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych parametrov šípkového džemu
April 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Papová
Zemiaky ako surovina pre potravinárske spracovanie
April 2012Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Paulovičová
Mlynárska a pekárska kvalita jednotlivých odrôd pšenice
April 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tímea Pintérová
Technologická kvalita jačmeňa sladovníckeho v súvislosti s kvalitou vyrábaného sladu
April 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Pšenáková
Pozberové dozrievanie jarných a ozimných odrôd jačmeňa
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Pšenáková
Vplyv prídavku špeciálnych sladov na vybrané kvalitatívne parametre sladiny
April 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matej Struhár
Vplyv lokality na technologickú kvalitu jačmeňa sladovníckeho
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Struhár
Vplyv podmienok skladovania na zmeny antioxidačnej aktivity svetlých pív
April 2014
Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Pavol Švec
Hodnotenie vybraných kvalitatívnych parametrov rôznych druhov vín
April 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Tománková
Kvalita cukrárskych výrobkov obohatených o slad
April 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Gabriela Tóthová
Využitie a význam chmeľu v potravinárstve
April 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Turňová
Kvalita trvanlivého pečiva obohateného o jačmeň nahý
April 2013Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvia Vanišová
Význam beta glukánu v surovinách a potravinách
April 2013Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Michal Vlk
Význam beta-glukánu v surovinách a potravinách
April 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lenka Zimová
Vplyv sladového extraktu na kvalitu pekárskych výrobkov
April 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress