Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Identification number: 1605
University e-mail: vladimir.vietoris [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Altofová
Porovnanie zmyslovej kvality vybraných produktov v rámci trhu EÚ pomocou rôznych techník senzorickej analýzy.
March 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Bálintová
Problematika "Biopotravín"
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Barborová
Hodnotenie, požiadavky a spôsoby testovania hodnotiaceho panela v senzorickej analýze.
April 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Barimovová
POROVNANIE ANTIOXIDAČNEJ AKTIVITY SUŠENÝCH A ČERSTVÝCH BYLÍN A KORENÍN
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terézia Bazalová
Porovnanie zmyslovej kvality vybraných instantných káv jedného výrobcu z rôznych trhov pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie
March 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Bédiová
PROBLEMATIKA FAST FOOD PREVÁDZOK A POROVNANIE KVALITY ICH SLUŽIEB VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH.
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Benešová
Charakteristika a autentifikácia oštiepkov.
April 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Benešová
Chemická, nutričná a organoleptická charakteristika vybraného brazílskeho ovocia
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Benkovičová
Certifikácia hodnotiteľov v senzorickej analýze.
April 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Benkovičová
Hodnotenie vybraného typu potravín pomocou senzorickej analýzy a metód spotrebitelskej neurovedy.
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Bennár
Chemická, fyzikálna a senzorická analýza aktivity rozdielnych druhov kvasiniek na identický substrát (Rizling vlašský) pri výrobe vína.
April 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Bereková
Časovo-intenzitné profily (TI/TDS ) vybraného exotického ovocia.
April 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Bereková
PROBLEMATIKA OKRAJOVÝCH EXOTICKÝCH OVOCNÝCH DRUHOV.
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Bobák
Texturálne atribúty vybraných nečokoládových cukroviniek.
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Britková
Organoleptická kvalita vín
April 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Rebeka Buociková
Zmyslové hodnotenie potravín ako nástroj kontroly kvality potravín.
April 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Dendiš
Porovnanie fyzikálnych a organoleptických znakov maceračných násad vo vybranom médiu v priebehu skladovania.
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Dendiš
Spotrebiteľské testy v zmyslovom hodnotení potravín
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Drdolová, PhD.
Komparatívna štúdia porovnania chemických, fyzikálnych a organoleptických znakov v závislosti od spôsobu pestovania bio cesnakov.
April 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ďuricová
Komparácia hodnotenia výsledkov bielych vín s využitím senzorického panela a elektronického jazyka
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Ďuricová
Marginálne metódy zmyslového hodnotenia potravín.
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Erniholdová
Problematika spracovania kozieho mlieka.
April 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Gáborová
Zmena farby a antioxidačnej aktivity vybraného ovocného čaju za rôznych podmienok skladovania.
April 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Paulína Gerbelová
Porovnanie vybraných produktov v štátoch EÚ pomocou senzorickej analýzy.
April 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adriána Gičová
Problematika zmyslového hodnotenia vína.
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Grunzová
Hodnotenie vybraných obnôžkových peľov pomocou metód senzorickej a inštrumentálnej analýzy.
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Grunzová
Nutričná, fyzikálno-chemická a technologická charakteristika obnôžkového peľu
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Gulánová
Hodnotenie vybraného typu potravín pomocou senzorickej analýzy a metód spotrebitelskej neurovedy.
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Samuel Habala
Nealkoholické nápoje na báze sirupov - technologické, nutričné a organoleptické charakteristiky.
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hlavová
Porovnanie textúry vybraných komerčných a bio jabĺk vplyvom skladovania pomocou inštrumentálnych postupov.
April 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Petronela Chachaľáková
Senzorická analýza ako nástroj na hodnotenie kvality potravín.
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petronela Chachaľáková
Senzorická analýza ako nástroj na hodnotenie kvality potravín.
June 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alica Jančoková
Porovnanie chemicko-fyzikálneho profilu fermentovaného hroznového muštu vplyvom kvasnej kultúry.
April 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alica Jančoková
Porovnanie kvality vybraných produktov na trhu pomocou deskriptívnej senzorickej analýzy (profilov) a turnajových dizajnov.
March 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Janotíková
Problematika krajových špecialít Slovenskej Republiky a zmyslové hodnotenie vybranej ZTŠ pomocou rozdielnych laických panelov
April 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Valéria Jurkovská
Hodnotenie vybraného typu potravín pomocou senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy (GSR).
April 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Kabashi
Vplyv antioxidantov na organoleptické vlastnosti zeleného čaju
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Kamasová
Problematika znižovania kvality organoleptických vlastností ovocia a zeleniny počas skladovania
April 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Karkušová
Analýza tukovej chuti.
April 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Karkušová
Chuť
April 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Kiabová
Problematika alternatívnych sladidiel.
April 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kmeťová
Preferencie minerálnych vôd merané pomocou laboratórnej, spotrebiteľskej a inštrumentálnej senzorickej analýzy
April 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Kmeťová
Problematika spracovania Viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
April 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zlatica Kočišová
Technologická, nutričná a organoleptická kvalita menej známych druhov ovocia (Acaí).
April 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Kohútová
Sacharóza a jej alternatívne náhrady - hodnotenie ich úloh vo výžive ľudí.
April 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Kozmonová
Analýza sladkej chuti prírodných a umelých sladidiel pomocou techniky merania intenzity v čase.
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Králik
Zmena organoleptických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov vybraných druhov čaju v priebehu skladovania.
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vesna Kraljik
Porovnanie senzorickej stability pekárskych výrobkov pri rôznych spôsoboch skladovania v priebehu času.
April 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Krescanková
Komparatívna štúdia vybraných olivových olejov pomocou senzorického hodnotenia a inštrumentálnej analýzy
April 2016Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Krištanová
Nutričná, chemická a organoleptická kvalita menej známych ovocných druhov.
April 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Krištanová
Vývoj produktu s pridanou hodnotou.
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamila Križanová
Komparatívna štúdia rozdielnosti odrodových káv meraných rôznymi analytickými technikami.
April 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Kubalová
Spotrebiteľské testy v senzorickej analýze
May 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Kubalová
Zmena farby a antioxidačnej aktivity vybraného bylinného čaju za rôznych podmienok skladovania.
April 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Irena Kubányiová
Problematika minimálne udržateľných potravín
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Irena Kubányiová
Využitie rôznych senzorických metód pri zmyslovom hodnotení piva.
April 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bronislava Kuklišová
Sledovanie závislosti organoleptických vlastností a antioxidačnej aktivity zeleného čaju vplyvom skladovania.
April 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bronislava Kuklišová
Vplyv balenia a dĺžky skladovania na antioxidačnú aktivitu a organoleptické vlastnosti čajov.
May 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kukliš
Trendy v gastronómii.
April 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kuzmová
Analýza percepcie kyslej chute v závislosti od aplikácie mirakulínového extraktu na vybranú skupinu probandov a potenciálneho využitia pri výrobe produktu pre cieľovú skupinu.
April 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Lipovská
Cereálne produkty vo výžive ľudí
May 2011Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Macková
Konsenzuálny prístup vyhodnotenia dát a porovnanie k bodovým systémom na vybraných symetrických modeloch v senzorickej analýze.
April 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Mančuška
Senzorická kvalita a antioxidačná aktivita v menej známych druhoch ovocia.
April 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Martináková
Problematika zmyslového hodnotenia tradičných jedál mikroregiónov Hont a Podpoľanie
March 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Patrícia Martišová
Porovnanie senzorických diskriminačných techník založených na "skimming" a "COD" stratégiách na vybraných produktoch.
September 2021Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Matejovičová
Afektívne testy v zmyslovom hodnotení potravín.
May 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Matuščinová
Technologická, biologická a organoleptická kvalita vína
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Matuščinová
Využitie rôznych senzorických metód pri zmyslovom hodnotení vína.
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Mizeráková
Komparatívne porovnanie vybraných potravinových neofóbií ku kvalifikácii probandov podľa FNS.
April 2019Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Nováčiková
Problematika technologických, senzorických a nutričných požiadaviek na zmrzlinu.
April 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Katarína Okasová
Detekcia falšovania vybraných druhov pív.
April 2013Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Pavčeková
Vzťah medzi nutričnou a organoleptickou kvalitou konvenčnej zeleniny a microgreens.
April 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Pažmová
Komplex látok vo víne.
April 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Pažmová
Porovnávacia štúdia vybraných mäsových výrobkov pomocou senzorickej analýzy a inštrumentálnych techník
March 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Pečarková
Psychometrika ako nástroj zmyslového hodnotenia potravín.
March 2018Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Petróová
SENZORICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PRODUKTOV Z OBNÔŽKOVÉHO PEĽU.
April 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Prieložná
Analýza faktorov vplývajúcich na efektivitu sušenia mouldingových produktov.
April 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Prochádzková
Kvalita vína.
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Prochádzková
Porovnanie výkonu panela vybraných hodnotiteľov (deti predškolského veku) pre potreby senzorickej analýzy.
April 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anita Pšenáková
Problematika fermentovaných a nefermentovaných druhov čajov
May 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Repiská
Externé a interné faktory pri senzorickom hodnotení.
April 2017Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Rončáková
Komparatívna štúdia a kauzálne vzťahy hodnotenia potravín vo vzťahu k aromachológii.
April 2020Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Ruttkay
Komparatívna štúdia senzorických prístupov a Neuromarketingu na vybraných potravinách.
April 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Ruttkay
Koncept vývoja nealkoholických nápojov na báze bylinných extraktov.
April 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Sasák
Vplyv skladovania na antioxidačnú aktivitu a organoleptické ukazovatele v zrnkovej káve.
April 2014Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Sekanová
Konsenzuálny prístup vyhodnotenia dát a porovnanie k bodovým systémom na vybraných asymetrických modeloch v senzorickej analýze.
April 2019Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabína Schwarzová
Komparácia efektivity vybraných testov rozdielovej metódy pre potreby detekcie falšovania rôznych typov instantných nápojov.
March 2017Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Schwarzová
Spotrebiteľská senzorická analýza a sociofaktory preferencie potravín.
April 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Strapcová
Senzorická analýza vybraných kozmetických výrobkov
May 2010Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kitti Szalmová
Porovnanie tradičných destilátov z Brazílie v závislosti od macerácie v rôznych druhoch drevených sudov.
April 2017Displaying the final thesis
91.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Simona Šafranková
TI/TDS profily kávových nápojov s rôznym spôsobom prípravy.
April 2020Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Štuberová
Inštrumentálne metódy v senzorickej analýze
April 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Tóthová
PROBLEMATIKA ANTIOXIDANTOV A POLYFENOLOV FERMENTOVANÝCH ČAJOV.
May 2012Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Treťjaková
Problematika histórie, technológie prípravy pokrmov a nutričného hľadiska vo Fast-Food prevádzkach.
April 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Zuzana Troppová
Porovnanie zmyslovej kvality vybraných produktov v rámci trhu EÚ pomocou rôznych techník senzorickej analýzy.
April 2020Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Troppová
Porovnávacia štúdia hodnotenia produktov na základe využitia bodových systémov a párových porovnaní (RRTD).
March 2018Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Trstenská
Problematika krajových špecialít Českej Republiky a zmyslové hodnotenie vybranej ZTŠ pomocou rozdielnych laických panelov
April 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Turňová
Technologická, nutričná a organoleptická kvalita menej známych druhov ovocia (Avokádo, Pomelo)
April 2012Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Vavrovičová
Vplyv fyzikálno-chemických vlastností surovín na väznosť CO2 pri výrobe nealkoholických nápojov a ich vzťah k organoleptických vlastnostiam
May 2011Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Verešová
Problematika minimálne udržateľných potravín
May 2011Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Vietorisová
Porovnávacia štúdia organoleptických atribútov vybranej potraviny pomocou senzorických techník a nástrojov umelej percepcie.
April 2018Displaying the final thesis
102.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Vietorisová
Senzorická analýza hydroponicky pestovaných plodín.
April 2020Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Virágová
Antioxidačná aktivita a nutričná kvalita bielych čajov.
May 2012Displaying the final thesis
104.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Barbora Vitáriušová
Porovnanie organoleptickej kvality vybraných syrov v priebehu skladovania pomocou metódy TDS.
April 2019Displaying the final thesis
105.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Barbora Vitáriušová
Problematika zmyslového hodnotenia čokolády.
May 2012Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Vitáriušová
Problematika zmyslového hodnotenia čokolády.
April 2014Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Vrzalová
Problematika zmyslového hodnotenia rýb.
April 2019Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Alexandra Zelovičová
Zmyslové profily kávových nápojov s rôznym spôsobom prípravy.
April 2020Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Zemková
Aplikácia inštrumentálnych postupov senzorickej analýzy na hodnotenie nečokoládových cukroviniek.
April 2013Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Zemková
Technologická a organoleptická charakteristika surovín na výrobu nečokoládových cukroviniek
May 2011Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lívia Žovincová
Problematika skladovania, technologickej, nutričnej a organoleptickej kvality chleba.
April 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress