Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Identification number: 1605
University e-mail: vladimir.vietoris [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of instrumental sensory methods for evaluation of non-chocolate candies
Written by (author): Ing. Erika Zemková
Department: Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Opponent:Ing. Peter Zajác, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia inštrumentálnych postupov senzorickej analýzy na hodnotenie nečokoládových cukroviniek.
Summary:Splniť očakávania zákazníka za dodržiavania všetkých cieľových nákladov si vyžaduje používanie nových prístupov. Dnešný zákazník je náročný na kvalitu výrobku, za ktorú si zaplatí. Nie vždy je možné vyhodnotiť požadované atribúty finálneho produktu pomocou senzorického panela. Dôvod je jednoduchý: výrobkov je veľa, chceme mať čo najucelenejší obraz, potrebujeme výsledky v rôznych fázach výroby. Práve takéto požiadavky spĺňajú inštrumentálne metódy. Kľúčovým faktorom na používanie inštrumentálnych metód vyhodnocujúcich organoleptické vlastnosti produktov, je vývoj vhodnej metodiky na meranie a jej verifikácia. Zámerom našej práce je získať obraz o využívaní rôznych metód senzorického hodnotenia a hlbšie sa zamerať na hodnotenie textúry a farby. Cieľom práce je definovať parametre na meranie textúry cukríka, ktoré budú používané pri zlepšovaní receptúry. S cieľom získať informácie o spoľahlivosti dosiahnutých výsledkov pri meraní farby pomocou chromometra, sme sa rozhodli využiť porovnávacie medzilaboratórne testy. Získané výsledky nám potvrdili spoľahlivosť našich výsledkov, čo nám pomôže v každodennom vyhodnocovaní farby cukríkov na základe limitov a štandardov, ktoré môžeme definovať s týmto vedomím.
Key words:textúra, farba, kolorimetria, porovnávacie testy, meranie, textúrometer

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited