Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Identifikační číslo: 1605
Univerzitní e-mail: vladimir.vietoris [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Analýza senzorických, kognitívnych a afektívnych faktorov preferencie potravín/nepotravinárskych produktov.V. VietorisVšeobecné výzvygarant01.07.201830.06.2022
2 Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insectsV. VietorisHorizontgarant01.01.2019
3 Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdiíJ. BerčíkKEGASpoluriešiteľ01.04.201631.12.2018
4 Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketinguJ. GálováCOST (European Cooperation in Science and Technology)Expert01.06.201831.05.2022
5 Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológiiJ. BerčíkErasmus+ KA2 Strategické partnerstváExpert01.12.201831.05.2021
6 Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky.V. VietorisKEGAgarant01.01.201931.12.2021
7 Komparatívna percepčná štúdia potenciálu senzorických posudzovateľov na Slovensku a Západnom Balkáne.V. VietorisBilaterálna spoluprácagarant01.01.201731.12.2018
8 Kvalita potravín a spotrebiteľské štúdieE. HorskáErasmus+ KA2 Strategické partnerstváExpert01.09.201431.08.2017
9 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.Ľ. NagyováVšeobecné výzvyRiešiteľ01.07.201731.12.2020
10 Overenie reliability marginálnych senzorických metód v porovnaní s modernými inštrumentálnymi senzorickými metódami počas procesu vývoja potravín.V. VietorisVEGAgarant01.01.201701.01.2017
11 Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy.V. VietorisVEGAgarant01.01.202031.12.2022
12 Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarrayV. VietorisErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaKoordinátor15.10.201814.10.2021
13 Transformácia posudzovania kvality potravín v krajinách Centrálnej ÁzieV. VietorisErasmus+ KA2 Strategické partnerstvágarant31.12.201730.12.2020
14 Transformácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky.V. VietorisKEGAgarant01.01.201831.12.2020
15 Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie.V. VietorisVEGAgarant01.01.201731.12.2019
16 Vidiecka univerzita tretieho vekuD. MoravčíkováOP Ľudské zdrojelektor19.08.201331.07.2015
17 Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín.V. VietorisVšeobecné výzvygarant01.07.201730.06.2021
18 Využitie neuromarketingu vo vizuálnom merchandisingu potravínE. HorskáVEGAExpert01.01.201431.12.2016
19 Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službáchJ. BerčíkVšeobecné výzvyRiešiteľ01.08.201830.06.2022
20 Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstvaJ. BerčíkVEGASpoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
21 Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre cieľovú skupinu seniorov.V. VietorisVšeobecné výzvygarant01.07.201930.06.2023
22 Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.V. VietorisVšeobecné výzvygarant01.07.2020

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý