Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Identifikační číslo: 1605
Univerzitní e-mail: vladimir.vietoris [at] uniag.sk
 

     
Absolvent
     
Výuka          
Projekty          Vedené práce     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
V. Vietoris
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2018
30.06.2022
2 Development and assessment of customized food and feed products based on proteins from duckweed, fungi, cactus and insectsV. Vietoris
Horizont 2020
garant
01.01.2019
01.01.2023
3 Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdiíJ. BerčíkKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Spoluriešiteľ
01.04.2016
31.12.2018
4 Implementácia inovatívnych prístupov v senzorickom marketinguJ. GálováCOST (European Cooperation in Science and Technology)Expert01.06.2018
31.05.2022
5
 Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológiiJ. Berčík
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Expert
01.12.2018
31.05.2021
6
 Inovácia predmetov hodnotenia potravín pre potreby problémovo/projektovo orientovanej výuky.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2019
31.12.2021
7V. Vietoris
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2017
31.12.2018
8
 Komunita spotrebiteľskej vedy o potravináchHorizont 2020
Riešiteľ
01.02.2021
9E. Horská
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
Expert01.09.2014
31.08.2017
10
 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.
Všeobecné výzvy
Riešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
11 Overenie reliability marginálnych senzorických metód v porovnaní s modernými inštrumentálnymi senzorickými metódami počas procesu vývoja potravín.V. Vietoris
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2017
01.01.2017
12
 Pokročilé vzdelávanie o budúcich výzvach v oblasti výživy a potravín pre starnutie zdravšej populácie.
V. Vietoris
Erasmus+ KA2 Európske univerzity
garant
01.01.2021
13 Potravinové neofóbie a ich kvantifikácia pomocou techník senzorickej analýzy a metód spotrebiteľskej neurovedy.V. Vietoris
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
31.12.2022
14
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátor
15.10.2018
14.10.2021
15 Transformácia posudzovania kvality potravín v krajinách Centrálnej Ázie
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
31.12.2017
30.12.2020
16
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201831.12.2020
17
V. VietorisVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2017
31.12.2019
18
D. Moravčíková
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.2013
31.07.2015
19
 Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín.V. Vietoris
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2017
30.06.2021
20
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Expert
01.01.2014
31.12.2016
21
J. Berčík
Všeobecné výzvy
Riešiteľ
01.08.2018
30.06.2022
22J. Berčík
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
23
Všeobecné výzvy
garant01.07.2019
30.06.2023
24 Vývoj a optimalizácia funkčnej potraviny na báze jedlého gélu pre seniorov.V. VietorisVšeobecné výzvygarant01.07.2020

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý