Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Identifikačné číslo: 1605
Univerzitný e-mail: vladimir.vietoris [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)

     
     
Výučba     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Komparatívna štúdia pozíciovania produktov s využitím Thurstonovho škálovania a Bradley-Terry modelu.
Autor:
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Stanislav Kračmár, DrSc.
Oponent 3:
doc. MVDr. Pavol Maľa, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Komparatívna štúdia pozíciovania produktov s využitím Thurstonovho škálovania a Bradley-Terry modelu.
Abstrakt:
Posledná dekáda priniesla veľký zlom v aplikácii senzorických metód, kedy sa zmenil najmä pohľad na skupinu spotrebiteľov. Dnes sú spotrebitelia považovaní za veľmi prínosný druh senzorického panelu. Problém bol, akým spôsobom je potrebné zvoliť jednoduchú metodiku a spracovanie dát od spotrebiteľov, aby sa zachovala informácia so silou deskriptívnej metodológie. Habilitačná práca sa zaoberá komparáciou klasických profilov v porovnaní s psychometrickým modelom Thurstonovho škálovania a využitia Bradley-Terry modelu na spracovanie senzorických dát. Klasické profily predstavujú jednu z najhlavnejších a najpoužívanejších metód súčasnej senzorickej analýzy a ich význam v senzorickej analýze je nespochybniteľný. Nevýhodou týchto konvenčných profilov je, že tréning panela a samotná kalibrácia je časovo a finančne náročná. Vznikali tak rôzne modifikácie profilov založené na zmene hodnotiacej škály ako CATA, FCP, Flash profil resp. post-produkcie výsledkov (GPA analýza). V poslednej dobe zmyslové hodnotenie začalo využívať aj iné postupy, ktoré prebralo z psychológie resp. psychofyziky. Pri porovnaní metód klasického profilovania a Thurstonovho škálovania, môžeme povedať, že metódy generujú štatisticky nepreukazné rozdiely a využitie Thurstonovho škálovania v kombinácii s niektorým z profilov sa javí ako vhodné. Rozdiel v aplikácii Bradley-Terry modelu a jeho modifikácie, (DRRTD) turnajového dizajnu v porovnaní s ostatnými analyzovanými technikami nebol štatisticky preukazný a možno tento prístup považovať za sľubný v ďalšom využití a spracovaní senzorických dát. Obe použité techniky a ich aplikácia sú prínosom pre ďalšie využitie v zmyslovom hodnotení potravín.
Kľúčové slová:senzorická analýza, párové porovnania, klasický profil

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene