Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiřina Zemanová, PhD.
Identifikačné číslo: 1606
Univerzitný e-mail: jirina.zemanova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Cangárová
Stanovenie obsahu ortuti v krvi králikov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Cangárová
Vplyv podania taurínu per os na biochemicé parametre semennej plazmy králikov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Gregušová
Vplyv extraktu zeleného čaju na pohybové parametre spermií králikov in vitro
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Hatala
Stanovenie pohybových parametrov spermií králikov, býkov a moriakov
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Kristína Haviarová
Stanovenie biochemických a hematologických ukazovateľov krvi koní v definovaných podmienkach výživy
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Herda
Fyziológia obehového systému a možné ochorenia u hospodárskych zvierat
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Hišem
Vplyv sezóny na vybrané parametre pohyblivosti spermií v inseminačných dávkach býkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Hroš
Vplyv bendiokarbamátu na motilitu spermií králika
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Annamária Író
Vplyv pyrokatecholu na reprodukciu zvierat
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Jáchimová
Stanovenie obsahu ortuti v krvi koní
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Jáchimová
Vplyv podania taurínu intraperitoneálne na biochemické parametre semennej plazmy králikov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Jánošíková
Stanovenie vybraných parametrov hepatálneho profilu v krvi koní v definovaných podmienkach chovu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrícia Jeništová
Vplyv podania taurínu na morfometrické parametre pečene králikov in vivo
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Kajabová
Vplyv podania taurínu in vivo na biochemické ukazovatele krvi králikov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tanja Kičinja
Vplyv resveratrolu na pohybové parametre spermií býkov in vitro
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tanja Kičinja
Vplyv teplotných zmien na pohyblivosť zamrazených spermií býkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Kováč
Detekcia účinku taurínu na štruktúru semenníkov králikov.
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kováč
Vplyv podania taurínu na morfometrické parametre semenníkov králikov in vivo
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Kovalčíková
Stanovenie vybraných biochemických parametrov v krvi koní v definovaných podmienkach chovu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Krchnák
Obsah toxických látok v obalových materiáloch a ich možná migrácia do potravín
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adriana Krošláková
Anémia - príznaky, príčiny, liečba a výskyt.
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adriana Krošláková
Anémia - príznaky, príčiny, liečba a výskyt.
marec 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Kunáš
Faktory ovplyvňujúce reprodukciu zvierat
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Kunáš
Vplyv rôznych koncentrácií alkoholu na pohybové parametre spermií králikov
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Kupcová
STANOVENIE ORTUTI A KADMIA V KRVI DIVOŽIJÚCICH ZVIERAT
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Kupcová
Stopové prvky v organizme a ich vplyv na reprodukciu hospodárskych zvierat
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Kútna
Vývoj reprodukčných funkcií samcov králikov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mariana Kútna
Vývoj samčích pohlavných funkcií a pohybových parametrov spermií králikov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Angelika Mačicová
Vplyv bendiokarbamátu na reprodukčné funkcie králikov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Macho
Detekcia účinku taurínu na štruktúru obličiek králikov.
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Macho
Vplyv podania taurínu na morfometrické parametre obličiek králikov in vivo
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Massányi
Koncentrácie biogénnych a rizikových prvkov v reprodukčných orgánoch psov v závislosti od pohlavia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Danijela Mocko
Vplyv rôznych koncentrácií NaCl na pohyblivosť spermií králikov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Danijela Mocko
Vplyv taurínu na pohyblivosť spermií králikov in vivo
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Palenčárová
Vplyv taurínu na výskyt patologických spermií králikov in vitro
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Pažitná
Detekcia účinku taurínu na štruktúru sleziny králikov.
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Pažitná
Vplyv podania taurínu na morfometrické parametre sleziny králikov in vivo
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Oľga Pojezdalová
Vplyv podania taurínu in vivo na hmotnostné parametre orgánov králikov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Prídala
Stanovenie hematologických parametrov u králikov v definovaných podmienkach výživy
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Prídala
Trombóza - príznaky, príčiny, liečba a výskyt
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Ryban
Fyziológia srdca a možné ochorenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Ryban
Stanovenie biochemických parametrov krvi králikov v definovaných podmienkach výživy
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Andrea Sennešová
Vplyv podania rôznych krmív na hematologické a biochemické parametre krvi králikov
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Sennešová
Výskyt, liečba a prevencia kokcidiózy u králikov
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Spodniaková
Stanovenie hematologických ukazovateľov koní v definovaných podmienkach chovu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Szabová
Vplyv podania taurínu intraperitoneálne na pohybové parametre spermií králikov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Szolgová
Vplyv podania rezorcinolu per os na pohybové parametre a morfológiu spermií králikov in vivo
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Sztiszkalová
Účinok bielkovinového večerného chleba na biochemické parametre krvi zdravých a diabetických jedincov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Tureková
Vplyv podania rezorcinolu intraperitoneálne na pohybové parametre a morfológiu spermií králikov in vivo
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Beáta Výberová
Vplyv biologicky aktívnych látok na reprodukciu hospodárskych zvierat
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná