Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiřina Zemanová, PhD.
Identifikačné číslo: 1606
Univerzitný e-mail: jirina.zemanova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KROČKOVÁ, J. -- MASSANYI, P. -- ONDRUŠKA, Ľ. Vplyv podania taurínu na morfometrické prametre sleziny králikov in vivo. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 36. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).

Originálny názov: Vplyv podania taurínu na morfometrické prametre sleziny králikov in vivo
Anglický názov:
Autor: Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (34%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (33%)
Ľubomír Ondruška (33%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 36
Do strany: 36
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: morfometria zvierat, králiky, slezina, in vivo, taurín
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jiřina Zemanová, PhD.
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).

Originálny názov: Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..
Anglický názov:
Editor: Pavol Uhrín
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1181-6 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)