Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Identification number: 1607
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Finance (FEM)

     Graduate     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Arpášová
Vývoj financovania poľnohospodárstva na Slovensku a jeho perspektívy
April 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Bačinská
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na vývoj úverovej a úrokovej politiky pre poľnohospodárske podniky na Slovensku
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Baková
Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík
April 2020
Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Bernátová
Vývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstve
May 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Filip Bevelagua
Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
May 2020Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Bizoňová
Aktuálne problémy financovania potrieb poľnohospodárskych subjektov
April 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Bizoňová
Pôsobenie faktorov ovplyvňujúcich vývoj retailového bankovníctva na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Simona Boszorádová
Využívanie elektronického bankovníctva v praxi
May 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tamara Bošanská
Vývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstve
May 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristína Bubáková
Spotrebné úvery v krajinách V4
May 2021Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Denisa Bullová
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
May 2021
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Cintelová
Komparácia bankových produktov pre poľnohospodárov na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Darmová
Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík
April 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miriama Darmová
Vývoj bankových produktov pre poľnohospodárske podniky na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Dedinská
Crowdfunding a iné alternatívne zdroje financovania a ich využitie na Slovensku.
May 2018
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Dobiašová
Dopady finančnej krízy na bankový sektor EÚ
April 2018
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Dovičovič
Spoločná poľnohospodárska politika 2014–2020: Príležitosti a riziká pre slovenských poľnohospodárov
April 2015Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Duchoň
Aktuálne problémy financovania potrieb poľnohospodárskych subjektov
April 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Ďuriš
Analýza poistného trhu SR so zameraním na zdravotné poistenie
May 2017Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Dvončová
Vplyv finančnej krízy na vývoj úrokovej politiky vo vybraných bankách na Slovensku a v Českej republike
April 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Gabrišková
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
April 2020
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Alžbeta Gabrišková
Využívanie elektronického bankovníctva v praxi a inovácie v bankovníctve
May 2018
Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Elizabeta Gajdošová
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
May 2021
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Gašperová
Vplyv finančnej krízy na vývoj úrokovej politiky vo vybraných bankách na Slovensku a v Českej republike
April 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Grznáriková
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Hluchaňová
Zhodnotenie finančnej výkonnosti vybraných poľnohospodárskych podnikov
April 2016
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Horniaková
Hodnotenie spôsobilosti poľnohospodárskych podnikov pri úverovaní vo vybraných obchodných bankách
May 2012
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Horvátová
Konkurenčné postavenie Allianz-Slovenskej poisťovne, a.s. na poistnom trhu v SR
May 2011Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomíra Hrudková
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
April 2020
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Hudecová
Platobná karta ako nástroj platobného styku
May 2020
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Chomjak
Bankové poplatky a inovácie v bankovníctve
May 2017
Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Ilinjová
Aktuálne problémy financovania potrieb poľnohospodárskych subjektov
April 2014Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Ivančík
Ekonomicko-finančná analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku za obdobie rokov 2011-2015
April 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kádárová
Komparácia bankových produktov pre poľnohospodárske subjekty na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Katušinová
Vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku v období hospodárskej krízy
April 2013Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kňazeová
Aktuálne výzvy v komerčnom bankovníctve
May 2018
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Kopáč
Komparácia vývoja hypotekárneho bankovníctva vo vybraných krajinách Európskej únie
May 2013Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Alexandra Korenačková
Analýza faktorov vplývajúcich na vývoj retailového bankovníctva na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kormanský
Zhodnotenie aktivity vybraného podniku
April 2016Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Kostolániová
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Koška
Zhodnotenie vývoja úverovej zaťaženosti slovenského obyvateľstva a jeho predikcia
April 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Kováčová
Hodnotenie systému financovania vybraného projektu Európskej Únie
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Krivulčíková
Vplyv krízy na úverové riziko obchodných bánk na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eva Kšenzuláková
Dopady finančnej krízy na bankový sektor EÚ
April 2019
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Kudláčová
Vývoj úverovej zaťaženosti obyvateľstva v SR
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrej Kuruc
Komparácia vývoja rentability a zadlženosti poľnohospodárskych podnikov nitrianskeho a prešovského kraja
April 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Labudová
Komparácia úverových produktov bánk, stavebných sporiteľní a nebankových subjektov
May 2015
Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Peter Lelkes
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na vývoj úverovania poľnohospodárov
May 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Lenčéšová, PhD.
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
April 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Liková
Vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku v období hospodárskej krízy
May 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Magáth
Dopady hospodárskej krízy na vývoj hypotekárneho bankovníctva v SR
May 2016
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Magáth
Metodika tvorby finančného plánu vo vybranom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marek Malatinský
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
April 2021
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Masárová
Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík
April 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Mičudová
Vývoj a reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a dopady poslednej reformy SPP EÚ na poľnohospodárske podniky
April 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Mikita
Analýza faktorov ovplyvňujúcich vývoj úverovania slovenských poľnohospodárov v období rokov 2000-2010
May 2012
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Minárová
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom podniku
March 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michaela Mladá
Aktuálne výzvy v komerčnom bankovníctve
May 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Molnári
Dopady finančnej krízy na bankový sektor EÚ a regulačné tendencie v bankovníctve
April 2017
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Molnárová
Možnosti financovania malých a stredných poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
May 2019Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Nagyová
Komparácia postupov hodnotenia úverovej spôsobilosti poľnohospodárskych podnikov vybraných obchodných bánk
April 2011
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Obolová
Zhodnotenie finančnej situácie vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Ondicová
Komparácia hypotekárnych úverových produktov vybraných obchodných bánk
May 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Zdenka Paulínyová
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
April 2021Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Martina Pavčeková
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
April 2021Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Laura Pripková
Vybrané aspekty financovania bývania na Slovensku
May 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ágnes Rácz
Posúdenie rentability a zadlženosti vybraného poľnohospodárskeho podniku
April 2016
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Rajtarová
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
May 2019
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Režnák
Kritéria hodnotenia úverovej spôsobilosti poľnohospodárskych podnikov vybraných obchodných bánk
April 2016
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Rovňák
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubor Serenčéš
Dlhodobé formy financovania podnikov
May 2011
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubor Serenčéš
Smerovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky v programovacom období rokov 2014-2020
May 2013
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Peter Smatana
Podnikateľský plán ako sprievodca podnikateľa
May 2020Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Saša Sotáková
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
April 2021Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Romana Steinbauerová
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
April 2019
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniel Svocák
Dôvody vzniku finančnej krízy a jej dopady na ekonomiku Slovenskej republiky
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniel Svocák
The use of the financial analysis in company
April 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Szabóová
Komparácia bankových produktov pre poľnohospodárske subjekty na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
79.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Jana Szalayová
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
May 2021
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Szetei
Projektové financovanie v podmienkach Slovenskej republiky
May 2018
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Szőcsová
Spotrebný úver ako jedna z príležitostí financovania potrieb klientov
April 2011
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dominik Timár
Komparácia úverových produktov bánk, stavebných sporiteľní a nebankových subjektov
May 2016
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Tinák
Komparácia úverových produktov bánk, stavebných sporiteľní a nebankových subjektov
May 2015
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Točík
Vplyv zavedenia eura a finančnej krízy na vývoj úrokovej a úverovej politiky bánk na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Točík
Vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku v období hospodárskej krízy
April 2014Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Tomčíková
Bankový úver ako nástroj financovania potrieb podniku
May 2020
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Simona Tóthová
Zhodnotenie výkonnosti vybraných bánk na Slovensku
April 2020
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Trusková
Pozície a zhodnotenie výkonnosti vybraných komerčných bánk na Slovensku
May 2018
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tatiana Valenteje
Dôvody vzniku finančnej krízy a jej dopady na ekonomiku Slovenskej republiky
May 2013
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Valentková
Bankový úver ako nástroj financovania potrieb podniku
May 2020
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Vargová
História, vývojové tendencie a operácie s platobnými kartami
May 2017
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Vargová
Vývoj a reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a dopady poslednej reformy SPP EÚ na poľnohospodárske podniky
May 2012
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Vojnarovská
Porovnanie bankových úverových produktov s produktami stavebných sporiteľní.
April 2014Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Zaujec
Zhodnotenie vývoja majetkovej a finančnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku
May 2016Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Zeleňáková
Analýza faktorov vplývajúcich na vývoj retailového bankovníctva na Slovensku
May 2015
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dagmara Zelenková
Vplyv krízy na úverové riziko obchodných bánk na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Zimmermanová
Využívanie elektronického bankovníctva v praxi
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress