Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1607
Univerzitný e-mail: zuzana.strapekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra financií (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Arpášová
Vývoj financovania poľnohospodárstva na Slovensku a jeho perspektívy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Magdaléna Bačinská
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na vývoj úverovej a úrokovej politiky pre poľnohospodárske podniky na Slovensku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Baková
Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dominika Bernátová
Vývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstve
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Filip Bevelagua
Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Bizoňová
Aktuálne problémy financovania potrieb poľnohospodárskych subjektov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Bizoňová
Pôsobenie faktorov ovplyvňujúcich vývoj retailového bankovníctva na Slovensku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Simona Boszorádová
Využívanie elektronického bankovníctva v praxi
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tamara Bošanská
Vývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstve
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Bubáková
Spotrebné úvery v krajinách V4
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Denisa Bullová
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Cintelová
Komparácia bankových produktov pre poľnohospodárov na Slovensku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Darmová
Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Darmová
Vývoj bankových produktov pre poľnohospodárske podniky na Slovensku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominika Dedinská
Crowdfunding a iné alternatívne zdroje financovania a ich využitie na Slovensku.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Dobiašová
Dopady finančnej krízy na bankový sektor EÚ
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Dovičovič
Spoločná poľnohospodárska politika 2014–2020: Príležitosti a riziká pre slovenských poľnohospodárov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Duchoň
Aktuálne problémy financovania potrieb poľnohospodárskych subjektov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Ďuriš
Analýza poistného trhu SR so zameraním na zdravotné poistenie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Dvončová
Vplyv finančnej krízy na vývoj úrokovej politiky vo vybraných bankách na Slovensku a v Českej republike
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Alžbeta Gabrišková
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alžbeta Gabrišková
Využívanie elektronického bankovníctva v praxi a inovácie v bankovníctve
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Elizabeta Gajdošová
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Gašperová
Vplyv finančnej krízy na vývoj úrokovej politiky vo vybraných bankách na Slovensku a v Českej republike
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Grznáriková
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Hluchaňová
Zhodnotenie finančnej výkonnosti vybraných poľnohospodárskych podnikov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Horniaková
Hodnotenie spôsobilosti poľnohospodárskych podnikov pri úverovaní vo vybraných obchodných bankách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Horvátová
Konkurenčné postavenie Allianz-Slovenskej poisťovne, a.s. na poistnom trhu v SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Slavomíra Hrudková
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Hudecová
Platobná karta ako nástroj platobného styku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Chomjak
Bankové poplatky a inovácie v bankovníctve
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dominika Ilinjová
Aktuálne problémy financovania potrieb poľnohospodárskych subjektov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Ivančík
Ekonomicko-finančná analýza vybraného poľnohospodárskeho podniku za obdobie rokov 2011-2015
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Kádárová
Komparácia bankových produktov pre poľnohospodárske subjekty na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Katušinová
Vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku v období hospodárskej krízy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Kňazeová
Aktuálne výzvy v komerčnom bankovníctve
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Kopáč
Komparácia vývoja hypotekárneho bankovníctva vo vybraných krajinách Európskej únie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Korenačková
Analýza faktorov vplývajúcich na vývoj retailového bankovníctva na Slovensku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kormanský
Zhodnotenie aktivity vybraného podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kostolániová
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Koška
Zhodnotenie vývoja úverovej zaťaženosti slovenského obyvateľstva a jeho predikcia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kováčová
Hodnotenie systému financovania vybraného projektu Európskej Únie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Krivulčíková
Vplyv krízy na úverové riziko obchodných bánk na Slovensku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Kšenzuláková
Dopady finančnej krízy na bankový sektor EÚ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Kudláčová
Vývoj úverovej zaťaženosti obyvateľstva v SR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Kuruc
Komparácia vývoja rentability a zadlženosti poľnohospodárskych podnikov nitrianskeho a prešovského kraja
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Labudová
Komparácia úverových produktov bánk, stavebných sporiteľní a nebankových subjektov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Lelkes
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na vývoj úverovania poľnohospodárov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Lenčéšová
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcela Liková
Vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku v období hospodárskej krízy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Magáth
Dopady hospodárskej krízy na vývoj hypotekárneho bankovníctva v SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Magáth
Metodika tvorby finančného plánu vo vybranom podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marek Malatinský
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikoleta Masárová
Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Mičudová
Vývoj a reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a dopady poslednej reformy SPP EÚ na poľnohospodárske podniky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Mikita
Analýza faktorov ovplyvňujúcich vývoj úverovania slovenských poľnohospodárov v období rokov 2000-2010
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Minárová
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom podniku
marec 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Mladá
Aktuálne výzvy v komerčnom bankovníctve
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Molnári
Dopady finančnej krízy na bankový sektor EÚ a regulačné tendencie v bankovníctve
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Molnárová
Možnosti financovania malých a stredných poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Nagyová
Komparácia postupov hodnotenia úverovej spôsobilosti poľnohospodárskych podnikov vybraných obchodných bánk
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Obolová
Zhodnotenie finančnej situácie vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Ondicová
Komparácia hypotekárnych úverových produktov vybraných obchodných bánk
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zdenka Paulínyová
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Pavčeková
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Laura Pripková
Vybrané aspekty financovania bývania na Slovensku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ágnes Rácz
Posúdenie rentability a zadlženosti vybraného poľnohospodárskeho podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martina Rajtarová
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Režnák
Kritéria hodnotenia úverovej spôsobilosti poľnohospodárskych podnikov vybraných obchodných bánk
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Rovňák
Analýza štruktúry zdrojov financovania vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubor Serenčéš
Dlhodobé formy financovania podnikov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubor Serenčéš
Smerovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky v programovacom období rokov 2014-2020
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Peter Smatana
Podnikateľský plán ako sprievodca podnikateľa
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Saša Sotáková
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Romana Steinbauerová
Identifikácia úverového rizika a jeho znižovanie v bankovo-úverových obchodoch
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Svocák
Dôvody vzniku finančnej krízy a jej dopady na ekonomiku Slovenskej republiky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Svocák
The use of the financial analysis in company
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Szabóová
Komparácia bankových produktov pre poľnohospodárske subjekty na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jana Szalayová
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Szetei
Projektové financovanie v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Szőcsová
Spotrebný úver ako jedna z príležitostí financovania potrieb klientov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Timár
Komparácia úverových produktov bánk, stavebných sporiteľní a nebankových subjektov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Tinák
Komparácia úverových produktov bánk, stavebných sporiteľní a nebankových subjektov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Točík
Vplyv zavedenia eura a finančnej krízy na vývoj úrokovej a úverovej politiky bánk na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Točík
Vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku v období hospodárskej krízy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Simona Tomčíková
Bankový úver ako nástroj financovania potrieb podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Simona Tóthová
Zhodnotenie výkonnosti vybraných bánk na Slovensku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Trusková
Pozície a zhodnotenie výkonnosti vybraných komerčných bánk na Slovensku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Valenteje
Dôvody vzniku finančnej krízy a jej dopady na ekonomiku Slovenskej republiky
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michaela Valentková
Bankový úver ako nástroj financovania potrieb podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Vargová
História, vývojové tendencie a operácie s platobnými kartami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Vargová
Vývoj a reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie a dopady poslednej reformy SPP EÚ na poľnohospodárske podniky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Vojnarovská
Porovnanie bankových úverových produktov s produktami stavebných sporiteľní.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Zaujec
Zhodnotenie vývoja majetkovej a finančnej štruktúry poľnohospodárskeho podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Zeleňáková
Analýza faktorov vplývajúcich na vývoj retailového bankovníctva na Slovensku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dagmara Zelenková
Vplyv krízy na úverové riziko obchodných bánk na Slovensku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Zimmermanová
Využívanie elektronického bankovníctva v praxi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná