Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identification number: 1609
University e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts
     
Graduate     
     
Final thesis     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Jana Antoničová, PhD.
Vplyv niklu a zinku na vybrané ukazovatele kvality mäsa králikov
April 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dan Bazger
Nutričné zloženie mäsa králikov po krátkodobom podaní epikatechínu a patulínu
March 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dan Bazger
Vplyv epikatechínu na obsah minerálnych prvkov mäsa králikov
April 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Beregházyová
Epikatechín a jeho účinok na zmeny aktivity pečeńových enzýmov
April 2016Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Beregházyová
Ovplyvnenie lipidového profilu krvi ZDF potkanov s vysoko energetickým krmivom dlhodobým podávaním pergy
March 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anastázia Bertová
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
April 2020
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Lívia Bertová
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
April 2020Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Blašková
Účinky kyseliny octovej na ukazovatele vnútorného prostredia kurčiat
April 2013Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Černá
Zmeny enrgetického metabolizmu králikov po podaní epikatechínu
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Žaneta Dobrovičová
Hodnotenie ukazovateľov minerálneho profilu krvi králikov po podaní epikatechínu a patulínu
April 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Žaneta Dobrovičová
Vplyv včelieho peľu na parametre energetického profilu krvi kurčiat
April 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Fuzyová
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňové enzýmy krvi ZDF potkanov
April 2020Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Gášpárová
Hodnotenie vplyvu zvyšujúcich sa dávok epikatechínu na kvalitu mäsa králikov
April 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Viktória Grubárová
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
April 2021Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Simona Hudecová
Účinky včelích produktov na homeostázu kurčiat
April 2013
Displaying the final thesis
16.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Simona Hudecová
Účinky včelích produktov na homeostázu kurčiat
August 2011Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Hudecová
Vplyv kvercetínu na ukazovatele enzymatického profilu samíc králikov
April 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Chrachalová
Koncentrácia Mg a K vo svalovine samíc králikov po experimentálnom podaní niklu a zinku
May 2011Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Janíková
Účinok 2 týždňového podávania epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov
April 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Janíková
Včelí peľ a jeho účinky na ukazovatele minerálneho profilu krvi kurčiat
April 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Viktória Kaľatová
Preventívny význam konzumácie drobného bobuľového ovocia
April 2019Displaying the final thesis
22.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Viktória Kaľatová
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
April 2021Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Klieštíková
Vplyv intramuskulárneho podávania epikatechínu a patulínu na ukazovatele lipidového metabolizmu králikov
April 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Árpád Kolev
Hodnotenie ukazovateľov energetického metabolizmu samcov králikov po podaní kvercetínu
April 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Kopecká
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
April 2020Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Margita Kovácsová
Biochemické parametre (minerálny profil) krvi králikov po aplikácii epikatechínu a patulínu
March 2017
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lauková
Vplyv propolisu na minerálny profil krvi kurčiat
April 2012
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Levický
Ovplyvnenie aktivity vybraných pečeňových enzýmov perorálnym príjmom včelieho peľu u kurčiat
April 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Dávid Levický
Ovplyvnenie aktivity vybraných pečeňových enzýmov perorálnym príjmom včelieho peľu u kurčiat.
April 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Luptáková
Vplyv kvercetínu na ukazovatele lipidového metabolizmu králikov (samice)
April 2014
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nikoleta Malúchová
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov králikov aplikáciou patulínu
April 2016
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Masničák
Fyziologické procesy spojené s tukovým tkanivom
May 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Masničák
Stanovenie sérových lipidov králikov po podaní epikatechínu
April 2017
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adriána Miklošová
Vplyv aplikácie pergy na lipidový profil krvi ZDF potkanov
March 2018Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Petra Mikulová
Vplyv kvercetínu na vybrané biochemické ukazovatele krvi a ukazovatele kvality mäsa králikov
April 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petra Mikulová
Vplyv kvercetínu na vybrané biochemické ukazovatele krvi a ukazovatele kvality mäsa králikov
April 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Mikulová
Vplyv propolisu na ukazovatele energetického profilu krvi kurčiat
May 2012Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ela Oláhová
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality mäsa králikov po podaní niklu a zinku.
April 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mária Ondrušová
Akumulácia medi a železa v pečeni a obličikách samíc králikov po perorálnom podaní niklu a zinku
May 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Paulik
Zmeny aktivity pečeňových enzýmov samcov králikov po podaní kvercetínu
April 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Popovičová
Vplyv včelích produktov na ukazovatele energetického metabolizmu kurčiat
May 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Michaela Popovičová
Vplyv včelích produktov na ukazovatele energetického metabolizmu kurčiat
May 2013Displaying the final thesis
43.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Slížik
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
April 2021Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Pavol Smrek
Účinky kyseliny citrónovej na metabolické ukazovatele kurčiat
April 2013
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Beáta Sojaková
Vplyv pergy na lipidový profil krvi prepelice japonskej (Coturnix japonica)
March 2019Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radka Staňková
Podávanie kyseliny octovej a zmeny aktivity pečeňových enzýmov kurčiat
April 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Šimonová
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
April 2020
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Nikoleta Šimonová
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
October 2024
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adela Šinková
Vplyv rôznych dávok niklu na vybrané technologicko - spracovateľské ukazovatele mäsa králikov
April 2015
Displaying the final thesis
50.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Marek Špacír
Nikel a jeho účinky na obsah medi a železa v pečeni a obličkách samcov králikov
August 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Špacír
Nikel a jeho účinky na obsah medi a železa v pečeni a obličkách samcov králikov
April 2013
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Špacír
Vplyv 2 týždňového podávania epikatechínu na zmeny vybraných biochemických ukazovateľov krvi králikov
April 2015
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Špitková
Hodnotenie nutričného zloženia mäsa králikov po aplikácii epikatechínu
March 2016
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Štefanková
Zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov po aplikácii epikatechínu a patulínu
April 2017Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radka Štěpánková
Minerálne zloženie (mikroprvky) mäsa králikov po podaní niklu a zinku
April 2015
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Šuchaňová
Interakcie medzi príjmom pergy a aktivitou pečeňových enzýmov prepelice japonskej (Coturnix japonica)
March 2019
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Turanová
Výskyt potravinových alergií u 10 až 14 ročnej mládeže na základnej škole v Šuranoch
April 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Vladimíra Uličná
Odnôžkový peľ a jeho účinky na vybrané biochemické ukazovatele krvi nosníc
July 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress