Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca     
Projekty     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vplyv propolisu na minerálny profil krvi kurčiat
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv propolisu na minerálny profil krvi kurčiat
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo zistiť vplyv prídavku propolisu v rôznych koncentráciách do kŕmnej zmesi brojlerových kurčiat na vybrané ukazovatele minerálneho profilu krvi. V teoretickej časti práce je zhrnutá problematika včelích produktov so zameraním sa na propolis a charakteristiku minerálnych látok. Podstatou praktickej časti práce je experiment. Do pokusu bolo zaradených 40 kusov jednodňových kurčiat komerčného hybridu HUBBARD JV. Zvieratá boli náhodne rozdelené do 5 skupín (K, P1, P2, P3, P4). Kontrolná skupina (n=8) prijímala krmivo bez prídavku propolisu, skupina P1 (n=8) prijímala prídavok propolisu v množstve 150 mg.kg-1 kŕmnej zmesi (KZ), skupina P2 (n=8) 450 mg.kg-1 kŕmnej zmesi, skupina P3 (n=8) 600 mg.kg-1 kŕmnej zmesi a skupina P4 (n=8) 800 mg.kg-1 kŕmnej zmesi. Zvieratá boli kŕmené ad libitum kŕmnou zmesou HYD - 01, HYD - 02. Celkový výkrm kurčiat trval 42 dní. Koncentrácie sledovaných parametrov (Ca, Na, K, P, Mg, Cl) v krvnom sére boli stanovené pomocou automatického analyzátora Microlab 300. V obsahu fosforu bol zistený štatisticky preukazný rozdiel (p < 0,05) v skupine P2 (1,41 +- 0,34 mmol.l-1) v porovnaní s kontrolnou skupinou (2,82 +- 0,31 mmol.l-1). Pri hodnote horčíka sme zaznamenali štatisticky preukazný rozdiel (p < 0,05) vo všetkých pokusných skupinách (P1 - 1,38 +- 0,64 mmol.l-1, P2 - 0,91 +- 0,36 mmol.l-1, P3 - 0,62 +- 0,50 mmol.l-1, P4 - 0,52 +- 0,35 mmol.l-1) v porovnaní s kontrolnou skupinou (3,43 +- 0,14 mmol.l-1). Priemerné hodnoty zistené pri vápniku, sodíku, draslíku a chloridoch boli štatisticky nepreukazné.
Kľúčové slová:propolis, minerálne prvky , kurčatá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene