Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 

     
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Nikel a jeho účinky na obsah medi a železa v pečeni a obličkách samcov králikov
Autor: Ing. Marek Špacír
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Nikel a jeho účinky na obsah medi a železa v pečeni a obličkách samcov králikov
Abstrakt:Cieľom našej práce bolo určiť vplyv niklu na obsah medi a železa v orgánoch králika (pečeň, obličky). Do experimentu bolo zapojených 15 samcov králikov (n=15) brojlerovej línie Kalifornský. Zvieratá boli rozdelené do troch skupín: K (n=5) -- kontrolná skupina; E1 (n=5) -- skupina dostávala 17,5 g NiCl2.100 kg-1 KZ, E2 (n=5) -- skupina dostávala dvojitú dávku niklu 35 g NiCl2.100 kg-1 KZ. Zvieratá boli kŕmené ad libitum kŕmnou zmesou KKV1 90 dní. Kovy (meď, železo) boli analyzované v pečeni a obličkách. Na analýzu obsahu stopových prvkov vo vzorkách bola použitá metóda atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS). Pri hodnotách obsahu železa a medi v pečeni a v obličkách neboli zaznamenané štatisticky preukazné rozdiely (p > 0,05).
Kľúčové slová:
nikel , meď, železo, pečeň, obličky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene