Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kvercetínu na vybrané biochemické ukazovatele krvi a ukazovatele kvality mäsa králikov
Autor: Bc. Petra Mikulová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kvercetínu na vybrané biochemické ukazovatele krvi a ukazovatele kvality mäsa králikov
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo zistiť účinok kvercetínu na vybrané biochemické ukazovatele a ukazovatele kvality mäsa. Do experimentu bolo zaradených 20 králikov (samice), ktoré boli rozdelené do štyroch skupín: tri pokusné skupiny (P1, P2, P3) a jedna kontrolná skupina (K). Počet zvierat v každej skupine bol päť kusov (n=5). Experimentálne skupiny dostávali kvercetín v injekčnej forme (intramuskulárne) 10 g.kg-1 P1 skupina, 100 g.kg-1 P2 skupina, a 1000 g.kg-1 P3 skupina. Vzorky krvi boli analyzované použitím prístroja Microlab 300 na obsah celkových bielkovín, glukózy, cholesterolu a triacylglycerolov. Vo vzorkách mäsa bol stanovený obsah tuku, bielkovín, obsah celkovej vody a energetická hodnota. Analýza bola vykonaná na prístroji INFRATEC 1265 post mortem 48 hodín. Energetická hodnota bola stanovená z nameraného obsahu tuku, bielkovín a príslušných koeficientov. Pri porovnaní hodnôt celkových bielkovín, glukózy, cholesterolu a triacylglycerolov v krvnom sére sme medzi skupinami nezaznamenali štatisticky preukazné rozdiely (p > 0,05). Pri hodnotení vybraných ukazovateľov kvality mäsa (obsah tuku, bielkovín, obsah celkovej vody a energetická hodnota) boli priemerné hodnoty v experimentálnych skupinách relatívne vyrovnané v porovnaní s kontrolnou skupinou. Je však potrebné ďalšie skúmanie účinkov kvercetínu za účelom zistenia výsledných údajov týkajúcich sa upevnenia zdravia. Kľúčové slová: kvercetín, králiky, biochemické ukazovatele, kvalita mäsa
Kľúčové slová:králiky, biochemické ukazovatele, kvercetín, kvalita mäsa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene