Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv kvercetínu na ukazovatele lipidového metabolizmu králikov (samice)
Autor: Bc. Jana Luptáková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kvercetínu na ukazovatele lipidového metabolizmu králikov (samice)
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť vplyv prídavku kvercetínu v rôznych koncentráciách (10, 100, 1000 ug. kg-1) na lipidový metabolizmus (TAG, cholesterol) králikov (samice). Kvercetín bol podávaný v injekčnej forme (intramuskulárne) po dobu 150 dní 3 krát týždenne. V experimente boli použité samice králika domáceho brojlerovej línie Kalifornský. Porovnávali sme ukazovatele v druhom odbere po 60 dňoch. Zvieratá boli rozdelené do experimentálnych skupín (E1, E2, E3) a kontrolnej skupiny (K). Boli kŕmené ad libitum metabolizovaným krmivom 12,35 mj.kg-1. Krvné vzorky od vena auricularis boli prevzaté zo všetkých zvierat ráno. TAG v kontrolnej skupine mali priemernú hodnotou 1,38 +- 0,58 mmol.l-1. Najvyššiu priemernú hodnotu sme namerali v skupine E1 1,57 +- 0.66 mmol.l-1. V skupine E3 sme namerali najnižšiu hodnotu 1,19 +- 0,16 mmol.l-1. Nebol zistený štatisticky preukázaný rozdiel (p > 0,05). Pri hodnotení obsahu cholesterolu bola stanovená najnižšia hodnota v kontrolnej skupine 2,31 +- 0,53 mmol.l-1. V experimentálnych skupinách bola najvyššia hodnota v skupine E1 2,77 +- 0,19 mmol.l-1. Pri porovnaní hodnôt medzi skupinami E1, E2, E3 a kontrolnou skupinou K sme nezaznamenali štatisticky preukázaný rozdiely (p > 0,05).
Kľúčové slová:cholesterol, kvercetín, lipidový metabolizmus, TAG, králik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene