Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 

Kontakty          Výučba
     
Záverečná práca     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Epikatechín a jeho účinok na zmeny aktivity pečeńových enzýmov
Autor:
Ing. Mária Beregházyová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Epikatechín a jeho účinok na zmeny aktivity pečeńových enzýmov
Abstrakt:
Cieľom predkladanej bakalárskej práce bolo zistiť vplyv epikatechínu po jeho intramuskulárnom podaní na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov. Epikatechín bol podávaný trikrát týždenne v dobe 15 dní. V experimente boli použité samice králika materskej albinotickej línie a otcovskej akromaliktickej línie. Pokusné zvieratá boli rozdelené náhodne do troch skupín po päť jedincov, z ktorých jedna bola kontrolná skupina (C) a dve experimentálne skupiny (E1, E2). Voda a krmivo boli k dispozícii ad libitum počas celých 15 dní experimentu. Kontrolná skupina bola bez aplikácie epikatechínu, skupine E1 bol epikatechín podávaný v dávke 10 mikrogram.kg-1 a skupine E2 dávka 100 mikrogram.kg-1. Zistená priemerná hodnota AST v C skupine bola 0,24 +- 0,08 mikrokatal.l-1. Podobné hodnoty sme namerali aj v experimentálnych skupinách (E1 skupine 0,21 +- 0,03 mikrokatal.l-1 a E2 skupine 0,24 +- 0,04 mikrokatal.l-1). V experimentálnych skupinách E1 a E2 boli hodnoty ALT nepreukazne vyššie v porovnaní s kontrolou (P>0,05). Mierne zvýšené hodnoty ALP sme zaznamenali v skupine E1 v porovnaní s ostatnými skupinami, avšak bez preukazných zmien (P>0,05). Sú však potrebné ďalšie výskumy ohľadom účinkov epikatechínu.
Kľúčové slová:
ALT, králik, ALP, AST, epikatechín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene