Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv kvercetínu na ukazovatele enzymatického profilu samíc králikov
Autor: Ing. Simona Hudecová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv kvercetínu na ukazovatele enzymatického profilu samíc králikov
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na vplyv kvercetínu na ukazovatele enzymatického profilu (AST, ALT, ALP) samíc králikov. V experimente boli použité samice králikov (n=20). Králiky boli náhodne rozdelené do 4 skupín, z ktorých jedna bola kontrolná skupina (C) a experimentálne skupiny (E1, E2, E3) boli pokusné. Zvieratá boli kŕmené kompletnou kŕmnou zmesou KKV1. Voda a krmivo boli k dispozícii ad libitum počas 60 dní. Kontrolná skupina bola bez aplikácie kvercetínu. Experimentálnym skupinám (E1, E2, E3) bol aplikovaný kvercetín v injekčnej forme (intramuskulárne) v množstvách 10 mikrokat.l-1 skupine E1, 100 mikrokat.l-1 skupine E2 a 1000 mikrokat.l-1 skupine E3 po dobu 60 dní 3 krát týždenne. V obsahu AST v krvnom sére sme zistili štatisticky preukazne najvyššiu hodnotu (p je menšie ako 0,05) v porovnaní s kontrolnou skupinou a E2, E3 skupinami. Pri hodnotení enzymatického profilu v obsahu ALT pri porovnávaní kontrolnej skupiny s experimentálnymi skupinami neboli zistené štatisticky preukazné rozdiely (p je väčšie ako 0,05). Posledným hodnoteným ukazovateľom bola priemerná hodnota ALP. Pri porovnávaní kontrolnej skupiny s experimentálnymi skupinami sme nezistili štatisticky preukazné rozdiely (p je väčšie ako 0,05).
Kľúčové slová:kvercetín, králik, enzymatický profil

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene