Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zmeny enrgetického metabolizmu králikov po podaní epikatechínu
Autor: Ing. Daniela Černá
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zmeny enrgetického metabolizmu králikov po podaní epikatechínu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo sledovanie zmien energetického profilu (glukóza, cholesterol, triacylglyceroly a celkové bielkoviny) dospelých samíc králikov, po podaní epikatechínu. Králiky (n=20) boli rozdelené do štyroch skupín, po 5 kusov. Jedna skupina bola kontrolná (C), ktorej nebol podaný žiaden epikatechín, a tri experimentálne (E1, E2, E3), ktorým bol podávaný epikatechín v koncentráciách 10, 100 a 1000 mikrogramov na kilogram hmotnosti, trikrát týždenne, do svalu (intramuskulárne). Na 15. deň boli odobraté vzorky krvi, z ktorých sa pomocou automatického klinického analyzátora RX Monza, stanovili ukazovatele energetického profilu (glukóza, cholesterol, triacylglyceroly a celkové bielkoviny). Výsledky boli následne štatisticky spracované v programe Sigma Plot 11.0 s použitím One Way ANOVA testu. V sledovaných ukazovateľoch neboli zaznamenané štatisticky preukazné rozdiely (p>0,05) medzi skupinami a výsledky nevykazujú negatívny vplyv epikatechínu, na jednotlivé skúmané parametre energetického profilu krvi králikov.
Kľúčové slová:epikatechín, energetický profil, králik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene