Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie ukazovateľov minerálneho profilu krvi králikov po podaní epikatechínu a patulínu
Autor: Ing. Žaneta Dobrovičová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie ukazovateľov minerálneho profilu krvi králikov po podaní epikatechínu a patulínu
Abstrakt:
Cieľom experimentu bolo analyzovať vplyv prírodného antioxidantu epikatechínu a mykotoxínu patulínu na vybrané ukazovatele minerálneho profilu (vápnik, fosfor, horčík) krvi králikov. Do pokusu bolo zaradených 25 kusov dospelých samíc králikov, materskej albinotickej línie (kríženec Buskatský králik, Novozélandský biely, Francúzsky strieborný) a otcovskej akromaliktickej línie (kríženec Kalifornský králik, Nitriansky králik, Veľký strieborný). Králiky boli rozdelené do štyroch experimentálnych skupín E1, E2, E3, E4 (n = 5) a kontrolnej skupiny C (n = 5). Experimentálne skupiny E1, E2, E3, E4 dostávali patulín intramuskulárne v injekčnej forme (Musculus biceps femoris) v dávke 0,01 mg.kg-1 dvakrát týždenne a epikatechín v množstve 0,01 mg.kg-1 v E2, 0,1 mg.kg-1 v E3 a 1 mg.kg-1 v skupine E4 trikrát týždenne po dobu 15 dní. Krvné vzorky boli analyzované pomocou automatického analyzátora RX Monza. Pri hodnotení obsahu horčíka, fosforu a vápnika neboli zistené signifikantné rozdiely (p > 0,05) medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami. Výsledky preukázali, že epikatechín a patulín pri použitej koncentrácii podané injekčnou formou nemali vplyv na minerálne parametre. Je však potrebné vykonať ďalšie štúdie na vysvetlenie mechanizmu pôsobenia účinkov epikatechínu a patulínu.
Kľúčové slová:
horčík, fosfor, epikatechín, patulín, vápnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene