Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikační číslo: 1609
Univerzitní e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty
     
     
     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Účinok 2 týždňového podávania epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov
Autor:
Ing. Mária Janíková
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Účinok 2 týždňového podávania epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov
Abstrakt:
Cieľom experimentálnej časti diplomovej práce bolo zistiť vplyv epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov AST, ALT, ALP v krvi králikov. Do pokusu boli zaradené dospelé samice králikov v počte 25 materskej albinotickej línie (kríženec Novozélandský biely, Buskatský králik, Francúzsky strieborný) a otcovskej akromaliktickej línie (kríženec Nitriansky králik, Kaliformský králik, Veľký strieborný). Zvieratá boli rozdelené do piatich skupín: kontrolná skupina (C) a štyri skupiny experimentálne (E1, E2, E3, E4). Experimnetálnym skupinám (E1, E2, E3, E4) bol intramuskulárne aplikovaný patulín 10 g.kg-1. Skupinám E2, E3 a E4 bol intramuskulárne aplikovaný epikatechín E2 10 g.kg-1, E3 100 g.kg-1, E4 1000 g.kg-1. Vzorky krvi boli analyzované použitím automatického klinického analyzátora RX Monza. V hladinách AST v krvnom sére sme v experimentálnych skupinách s intramuskulárnou aplikáciou rôznych dávok epikatechínu v kombinácii s patulínom (E2 0,25 0,14 g.kg-1; E3 0,24 0,05 g.kg-1; E4 0,29 0,07 g.kg-1) zaznamenali mierne nesignifikantné zvýšenie v porovnaní s kontrolu a so skupinou s aplikáciou samotného patulínu. Hladina ALT v experimentálnych skupinách bola pomerne vyrovnaná v porovnaní s kontrolou, mierne zníženie bez signifikantných zmien sme zaznamenali v skupine E4 0,29 0,07 g.kg-1. Rozdiely medzi skupinami neboli štatisticky preukazné (p > 0,05). Hladina ALP bola v experimentálnej skupine E2 2,45 1,28 g.kg-1 najnižšia. Medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami neboli stanovené preukazné rozdiely (p > 0,05).
Klíčová slova:
ALP, Epikatechín, Patulín, Králik, ALT, AST

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně