Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     Absolvent
     
Výučba     
     
Projekty     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality mäsa králikov po podaní niklu a zinku.
Autor:
Ing. Ela Oláhová
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality mäsa králikov po podaní niklu a zinku.
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá účinkom niklu a zinku na vybrané ukazovatele kvality mäsa králikov. Králiky brojlerovej línie Kalifornský boli kŕmené kŕmnou zmesou, s prídavkom niklu a zinku v rôznych koncentráciách. Zvieratá v experimentálnej skupine (E1) dostávali 35g NiCl2 na 100 kg kŕmnej zmesi a skupina E2 dostávala 35g NiCl2 + 30g ZnCl2 na 100 kg kŕmnej zmesi. Kontrolná skupina (K) bola bez prídavku niklu a zinku. Po 90. dňoch experimentu sme vo vzorke svalu analyzovali celkový obsah vody, celkový obsah bielkovín, celkový obsah tuku a obsah energetickej hodnoty. Jednotlivé ukazovatele sme analyzovali prístrojom Infratec -- 1265. Zistili sme, že priemerné hodnoty, ktoré sme namerali v obsahu celkovej vody boli nepreukazne vyššie (P > 0,05 ) v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolnou skupinou. Prídavok niklu a zinku do kŕmnej zmesi nemali vplyv na vybrané ukazovatele kvality mäsa králikov. Pri stanovení obsahu bielkovín boli hodnoty vo všetkých sledovaných skupinách vyrovnané, bez signifikantných zmien (P > 0,05 ). Pri hodnotení obsahu tuku v králičom mäse sme zistili, že v experimentálnych skupinách E1 a E2 boli priemerné hodnoty nižšie, avšak neboli zistené preukazné zmeny v porovnaní s kontrolnou skupinou (P > 0,05 ). Rovnako energetická hodnota bola nižšia v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolou, bez preukazných zmien (P > 0,05 ). Výsledky nášho experimentu ukázali, že nami zvolené dávky niklu a niklu v kombinácii so zinkom neovplyvnili negatívne vybrané ukazovatele kvality mäsa králikov.
Kľúčové slová:
Nikel, Zinok, Králik, Mäso

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene