Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov po aplikácii epikatechínu a patulínu
Autor: Ing. Lucia Štefanková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov po aplikácii epikatechínu a patulínu
Abstrakt:Cieľom predloženej diplomovej práce bolo sledovanie biochemických parametrov, zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov po intramuskulárnej aplikácii zvyšujúcich sa dávok epikatechínu, v kombinácii s patulínom. V experimente boli použité dospelé králiky, ktoré sme rozdelili do šiestich skupín, z nich jedna bola kontrolná skupina K a päť experimentálnych skupín (E1,E2,E3,E4 a E5). Kontrolnej skupine K sme neaplikovali žiadnu látku. V experimentálnych skupinách E1, E3 a E5 bol podávaný patulín dvakrát týždenne v dávke 10 mikrogram.kg-1. V experimentálnych skupinách E2, E3, E4 a E5 bol pomocou intramuskulárnej injekcie aplikovaný epikatechín trikrát za týždeň v dávkach 100 a 1000 mikrogram.kg-1. Experiment trval 20 dní. Krv bola odobratá na 20 deň experimentu. Vzorky krvi boli analyzované použitím automatického klinického analyzátora RX Monza (Randox, United Kingdom). Pri hodnotení priemerných hodnôt pečeňových enzýmov alanínaminotransferázy, aspartátaminotransferázy a alkalickej fosfatázy sme medzi kontrolnou skupinou (K) a experimentálnymi skupinami E1, E2, E3, E4, E5 nezaznamenali štatisticky preukazné rozdiely (p > 0,05). Najvyššia hodnota ALT bola v skupine E4 s najvyššiou dávkou epikatechínu (1000 mikrogram.kg-1). Hodnoty AST a ALP boli najvyššie v skupine E3 v porovnaní s ostatnými sledovanými skupinami. Výsledky nášho experimentu nie sú postačujúce na konečné závery o účinkoch epikatechínu a patulínu, preto je nutné vykonať ďalšie skúmanie.
Kľúčové slová:antioxidant, epikatechín, králik domáci, pečeňové enzýmy, mykotoxín, patulín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene