Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
     Výučba
     
     
Projekty
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Nutričné zloženie mäsa králikov po krátkodobom podaní epikatechínu a patulínu
Autor: Ing. Dan Bazger
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nutričné zloženie mäsa králikov po krátkodobom podaní epikatechínu a patulínu
Abstrakt:
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť vplyv rôznych dávok epikatechínu na parametre kvality králičieho mäsa po vystavení patulínu. Do experimentu boli zaradené dospelé králiky (n = 25) materskej albinotickej línie (kríženec Novozélandský biely králik, Buskatský králik, Francúzsky strieborný králik) a otcovskej akromaliktickej línie (kríženec Nitriansky králik, Kalifornský králik, Veľký strieborný králik). Zvieratá boli rozdelené do piatich skupín: kontrolná skupina (K) a experimentálne skupiny E1, E2, E3 a E4. Zvieratám z experimentálnych skupín E1, E2, E3, E4 bol aplikovaný patulín (Sigma-Aldrich Chemie, Germany) pomocou intramuskulárnej injekcie (10 mikrog.kg-1) dvakrát týždenne a zvieratám v skupinách E2 (10 mikrog.kg-1), E3 (100 mikrog.kg-1) a E4 (1000 mikrog.kg-1) bol aplikovaný epikatechín trikrát týždenne. Po 30. dňoch boli zvieratá usmrtené. Vzorky svalu Musculus biceps femoris boli analyzované na obsah vody, bielkovín, tuku, aminokyselín a mastných kyselín použitím prístroja FT IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) s využitím Nicolet 6700 (Pragolab s.r.o). V obsahu tuku sme zaznamenali v skupine E1 mierny nesignifikantný pokles (P > 0,05) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Ostatné ukazovatele (bielkoviny, voda, energetická hodnota) boli bez signifikantých zmien medzi sledovanými skupinami. Hodnoty MUFA, SAFA, PUFA boli v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolou bez preukazných zmien (P > 0,05). V obsahu lyzínu, metionínu a valínu medzi sledovanými skupinami neboli zistené signifikantné rozdiely (P > 0,05). Výskum vzájomných pôsobení mykotoxínov a fytochemikálií vo zvieracom organizme a otázky ohľadom úrovne bezpečnosti sú dôležité z dôvodov možného vplyvu na bezpečnosť potravín, a je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
Kľúčové slová:
epikatechín, patulín, kvalita mäsa, králik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene