Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Biochemické parametre (minerálny profil) krvi králikov po aplikácii epikatechínu a patulínu
Autor: Ing. Margita Kovácsová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Biochemické parametre (minerálny profil) krvi králikov po aplikácii epikatechínu a patulínu
Abstrakt:Cieľom predloženej diplomovej práce bolo hodnotenie ukazovateľov minerálneho profilu krvi králikov po intramuskulárnej aplikácii zvyšujúcich sa dávok epikatechínu, v kombinácii s patulínom. V experimente boli použité dospelé králiky, rozdelené náhodne do štyroch skupín, z ktorej jedna bola kontrolná skupina K a tri experimentálne skupiny (E1, E2, E3). Kontrolnej skupine K nebola aplikovaná žiadna látka. Patulín bol vo všetkých troch skupinách aplikovaný dvakrát týždenne (10 ug.kg-1). V experimentálnych skupinách E2 a E3 bol epikatechín podávaný trikrát týždenne (10 ug.kg-1 a 1000 ug.kg-1). Dĺžka experimentu bola 20 dní. V krvnom sére sme analyzovali zmeny ukazovateľov minerálneho profilu (vápnik, fosfor, horčík, sodík, draslík a chloridy), použitím automatického klinického analyzátora RX Monza (Randox, United Kingdom) a ionselektívneho analyzátora EasyLyte Plus (Medica Corporation, USA). Zaznamenali sme preukazné zníženie (P < 0,05) horčíka v experimentálnej skupine E3 (1000 ug.kg-1 epikatechín+10 ug.kg-1 patulín) v porovaní s kontrolou a ostatnými skupinami. V ostatných ukazovateľoch (vápnik, fosfor, sodík, draslík a chloridy) boli rozdiely medzi skupinami bez signifikantných zmien (P > 0,05). Vyššie podávané dávky epikatechínu v kombinácii s patulínom naznačujú možný prooxidačný účinok, preto je potrebné vykonať ďalšie experimenty v tejto oblasti.
Kľúčové slová:epikatechín, patulín, biochemické parametre, minerálny profil, králik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene