Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Včelí peľ a jeho účinky na ukazovatele minerálneho profilu krvi kurčiat
Autor: Ing. Mária Janíková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Včelí peľ a jeho účinky na ukazovatele minerálneho profilu krvi kurčiat
Abstrakt:V experimentálnej časti bolo cieľom zistiť vplyv prídavku 400 mg včelieho peľu ako aditíva do krmív pre hydinu na vybrané ukazovatele minerálneho profilu krvi (fosfor, sodík, draslík) výkrmových kurčiat. Do pokusu bolo zaradených 66 jednodňových kurčiat komerčného hybridu ROSS 308. Brojlerové kurčatá boli umiestnené v trojetážovej klietkovej batérii a skrmované štandardnými zmesami ad libitum počas 42 dní. Kurčatá v experimente boli rozdelené do skupiny kontrolnej (K=33) a experimentálnej (E=33). Experimentálna skupina prijímala kŕmnu zmes, ktorá obsahovala včelí peľ v množstve 400 mg na 1 kg kŕmnej zmesi. Na odber krvi bolo náhodne vybraných desať kusov z každej skupiny (K=10, E=10). Na analýzu sledovaných ukazovateľov bol použitý prístroj Mikrolab 300. Hodnota fosforu v experimentálnej skupine 2,12 ; 0,16 mmol.l-1bola mierne znížená (p > 0,05) v porovnaní s kontrolnou skupinou (2,28 ; 0,48 mmol.l-1). Obsah sodíka bol vyrovnaný (p > 0,05) v obidvoch skupinách (E=160,01 ; 2,91 mmol.l-1; K=157,89 ; 2,30 mmol.l-1). Priemerná hodnota draslíka bola nesignifikantne znížená (p > 0,05) v experimentálnej skupine 4,52 ; 0,65mmol.l-1 v porovnaní s kontrolnou skupinou (4,70 ; 0,47 mmol.l-1). Prídavok peľu do kŕmnej zmesi brojlerových kurčiat nemal negatívne účinky na obsah vybraných ukazoveteľov minerálneho profilu krvi.
Kľúčové slová:brojlerové kurčatá ROSS 308, včelí peľ, sodík, draslík, fosfor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene