Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv aplikácie pergy na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Autor: Ing. Adriána Miklošová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv aplikácie pergy na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Abstrakt:Cieľom predkladanej práce bolo preskúmať účinok pergy na vybrané parametre lipidového profilu krvi potkanov kmeňa ZDF. Do štúdie boli zaradené potkany kmeňa ZDF (n=20) a Zucker lean (ZL) potkany (n=10). ZDF potkany boli náhodne rozdelené do dvoch experimentálnych skupín (E1 a E2). ZL potkany nám slúžili ako kontrolná skupina (K). Zvieratá boli kŕmené kompletnou kŕmnou zmesou pre potkany a myši (KKZ-P / M) bez rozdielu. ZDF potkanom v skupine E2 bola každý deň v rovnakom čase perorálne sondou podávaná perga v koncentrácii 250 mg.kg-1 telesnej hmotnosti. Experiment trval 3 mesiace. Na konci experimentu boli v krvnom sére stanovené hladiny triacylglycerolov (TAG), celkového cholesterolu (TC), LDL-cholesterolu a HDL-cholesterolu použitím komerčných kitov a prístroja Biolis 24i Premium (Tokyo Boeki MediSys Inc., Japan). Vo všetkých sledovaných parametroch (TAG, TC, LDL a HDL-cholesterol) boli priemerné hladiny v experimentálnych skupinách (E1 a E2) signifikantne zvýšené (P<0,001) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Hladina TAG bola v E2 skupine preukazne vyššia (P<0,001) oproti E1 skupine. Oproti očakávaným predpokladom sa štatisticky významne neprejavil hypolipidemický efekt pri perorálne podávanej perge, ale naše výsledky sú východzie pre ďalší výskum.
Kľúčové slová:perga, Zucker diabetic fatty potkany, Diabetes mellitus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene