Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ovplyvnenie lipidového profilu krvi ZDF potkanov s vysoko energetickým krmivom dlhodobým podávaním pergy
Autor: Ing. Mária Beregházyová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ovplyvnenie lipidového profilu krvi ZDF potkanov s vysoko energetickým krmivom dlhodobým podávaním pergy
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo zistiť vplyv včelieho chleba (pergy) na parametre lipidového profilu krvi (celkový cholesterol, triacylgylceroly, HDL a LDL cholesterol) experimentálneho modelu ZDF (Zucker diabetic fatty) potkanov s vysokoenergetickou diétou. V experimente boli použité samce ZDF potkanov (s fa/fa mutáciou pre obezitu; n = 20) a ich chudá nediabetická kontrola (+/+ alebo +/-, bez fenotypových prejavov obezity; n = 10) vo veku 3 mesiace (Chovná stanica Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, Dobrá Voda, SK U 25016). Pokusné zvieratá boli rozdelené do nasledovných troch skupín: chudé neliečené potkany (C) kŕmené KKZ-P/M, obézne potkany kŕmené obohatenou kŕmnou dávkou (E1, obohatená KKZ-P/M) a obézne potkany kŕmené obohatenou kŕmnou dávkou (E2, obohatená KKZ-P/M). Potkanom v E2 skupine bola podávaná perga, orálnou sondou do žalúdka. Voda a krmivo boli počas experimentu k dispozícii ad libitum. Po 3 mesiacoch pokusu bola zvieratám odobratá krv a v krvnom sére boli stanovené vybrané ukazovatele lipidového profilu. Priemerné hodnoty celkového cholesterolu (TC), triacylglycerolov (TAG), HDL a LDL cholesterolu boli stanovené pomocou biochemického analyzátora Biolis 24i Premium (Tokyo Boeki Medi Sys Inc., Japan). Vo všetkých sledovaných ukazovateľoch sme zaznamenali preukazné zvýšenie (P ˂ 0,001) priemerných hodnôt v experimentálnych skupinách (E1 a E2) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Medzi skupinami E1 a E2 boli priemerné hodnoty TC, TAG, HDL aj LDL cholesterolu bez preukazných zmien (P ˃ 0,05). Výsledky majú však prvotný charakter, a preto je potrebné pokračovať v ďalšom výskume.
Kľúčové slová:diabetes mellitus, ZDF potkany, vysokoenergetická diéta, lipidový profil, perga

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene