Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
     
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv včelieho peľu na parametre energetického profilu krvi kurčiat
Autor:
Ing. Žaneta Dobrovičová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv včelieho peľu na parametre energetického profilu krvi kurčiat
Abstrakt:
V experimente bolo cieľom zistiť vplyv prídavku 400 mg včelieho peľu do kŕmnej zmesi na ukazovatele energetického profilu krvi (glukóza, cholesterol, triacylglyceroly) výkrmových kurčiat. Do pokusu bolo zaradených 66 kusov jednodňových kurčiat komerčného hybridu ROSS 308. Kurčatá boli rozdelené do kontrolnej a experimentálnej skupiny. Na odber krvi bolo náhodne vybraných desať kusov z každej skupiny, ktoré boli usmrtené dekapitáciou. Brojlerové kurčatá boli kŕmené štandardnými zmesami ad libitum po dobu 42 dní. Do kontrolnej zmesi sme nepridávali včelí peľ. Experimentálna skupina príjmala kŕmnu zmes s obsahom včelieho peľu 400 mg na 1 kg kŕmnej zmesi. Na analýzu sledovaných ukazovateľov sme použili Microlab 300. Obsah glukózy bol štatisticky preukazne nižší (p < 0,05) v experimentálnej skupine 12,20 +- 1,24 mmol.l-1 v porovnaní s kontrolnou skupinou (14,70 +- 2,42 mmol.l-1). V obsahu cholesterolu bol zaznamenaný štatisticky preukazný rozdiel (p < 0,05) medzi experimentálnou skupinou 4,70 +- 0,59 mmol.l-1 a kontrolnou skupinou (3,92 +- 0,50 mmol.l-1). Hodnoty, ktoré sme namerali v obsahu triacylglycerolov boli štatisticky nepreukazné (p > 0,05).
Kľúčové slová:
triacylglyceroly, včelí peľ, glukóza, cholesterol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene