Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Účinky kyseliny octovej na ukazovatele vnútorného prostredia kurčiat
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Účinky kyseliny octovej na ukazovatele vnútorného prostredia kurčiat
Abstrakt:
Cieľom experimentu bolo zistiť vplyv prídavku organickej kyseliny (kyselina octová) do pitnej vody brojlerových kurčiat na sérové parametre. Brojlerové kurčatá hybridu Ross 308 (n = 120) boli rozdelení do 2 skupín: kontrolná a pokusná skupina. Z každej skupiny bolo náhodne vybratých a usmrtených 10 zvierat (P = 10; K = 10). Pokusné zvieratá dostávali kyselinu octovú vo vode v jednej dávke 0,25 % po dobu 42 dní. Hodnoty vápnika a fosforu boli stanovené pomocou analyzátora Microlab 300 (Merck, Germany). Hodnoty sodíka a draslíka boli stanovené pomocou analyzátora EasyLyte (Medica, Bedford, MA, USA). Priemerný obsah vápnika v krvnom sére kurčiat bol P -- 2,55 +- 0,29 mmol.l-1 a K -- 2,73 +- 0,22 mmol.l-1, obsah fosforu P -- 2,29 +- 0,25 mmol.l-1 a K -- 2,34 +- 0,19 mmol.l-1. Mierny nárast v obsahu sodíka sme zaznamenali v skupine P (146,3 +- 1,8 mmol.l-1) v porovnaní s K (145,6 +- 2,6 mmol.l-1). Priemerné hodnoty draslíka sa pohybovali na úrovni P -- 5,19 +- 0,28 mmol.l-1 a K -- 5,26 +- 0,61 mmol.l-1. Pri hodnotení jednotlivých ukazovateľoch minerálneho profilu sme medzi skupinami nezistili štatisticky preukazné rozdiely. Kyselina octová neovplyvnila negatívne vnútorné prostredie brojlerových kurčiat.
Kľúčové slová:kyselina octová, homeostáza, makroprvky, brojlerové kurčatá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene