Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv pergy na lipidový profil krvi prepelice japonskej (Coturnix japonica)
Autor: Ing. Beáta Sojaková
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv pergy na lipidový profil krvi prepelice japonskej (Coturnix japonica)
Abstrakt:Prospešné účinky včelích produktov na organizmus boli známe už dávno, ale až v poslednom čase sa objavujú štúdie možnosti ich využitia ako vhodných aditív do kŕmnych zmesí. Pri výskumoch sa z včelích produktov používajú najmä med, propolis a obnôžkový peľ. Najmenej preskúmaným produktom včiel je perga alebo tzv. fermentovaný, plástový včelí peľ. Cieľom diplomovej práce bolo preskúmať účinky pergy na vybrané ukazovatele lipidového profilu krvi prepelice japonskej (Coturnix japonica). Do experimentu bolo zaradených celkovo 80 prepelíc japonských rozdelených do 4 skupín podľa množstva podávanej pergy. Experimentálna skupina E1 (n = 10 ♀, n = 10 ♂) dostávala pergu v dávke 2 g.kg-1 kŕmnej zmesi, experimentálna skupina E2 (n = 10 ♀, n = 10 ♂) 4 g.kg-1 kŕmnej zmesi a experimentálna skupina E3 (n = 10 ♀, n = 10 ♂) 6 g.kg-1 kŕmnej zmesi. Štvrtá skupina predstavovala kontrolu K (n = 10 ♀, n = 10 ♂), ktorá dostávala krmivo bez prídavku pergy. Celý experiment trval 25 týždňov a prebiehal v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom v Lužiankach. Experiment bol rozdelený na dve experimentálne časti so zásahmi v 8. a 25. týždni. Vo vzorkách krvi sa pri obidvoch experimentálnych zásahoch hodnotili parametre lipidového profilu: celkový cholesterol (TC) a triacylglyceroly (TAG). Hodnoty TC a TAG boli stanovené pomocou analyzátoru Biolis 24i Premium (Tokyo Boeki MediSys Inc., Japan). Pri prvom experimentálnom zásahu v 8. týždni sme u obidvoch pohlaví zaznamenali nepreukazné zvýšenie priemerných hodnôt TC a TAG v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolou (P > 0,05). V porovnaní s kontrolou (5,03 ± 2,66 mmol.l-1) sme zaznamenali nepreukazný pokles hodnôt TAG (P > 0,05) v skupine E2 samíc (3,83 ± 2,03 mmol.l-1), ktorá dostávala pergu v dávke 4g.kg-1 kŕmnej zmesi. V skupine E1 samcov (6,06 ± 0,72 mmol.l-1), ktorá dostávala pergu v dávke 2 g.kg-1 kŕmnej zmesi sme zaznamenali nepreukazný pokles hodnôt TC (P > 0,05) v porovnaní s kontrolou (6,79 ± 0,99 mmol.l-1). Pri druhom experimentálnom zásahu v 25. týždni sme zaznamenali v skupine E2 samíc (3,79 ± 0,39 mmol.l-1), ktorá dostávala pergu v dávke 4 g.kg-1 kŕmnej zmesi nepreukazný pokles hodnôt TC (P > 0,05) v porovnaní s kontrolou (4,64 ± 0,79 mmol.l-1). V porovnaní s kontrolou (11,19 ± 3,84 mmol.l-1) sme zaznamenali nepreukazný pokles hodnôt TAG (P > 0,05) v skupine E2 samíc (7,60 ± 2,81 mmol.l-1), ktorá dostávala pergu v dávke 4 g.kg-1 kŕmnej zmesi. Hypolipidemický efekt sa štatisticky preukazne neprejavil, avšak výsledky môžu slúžiť k ďalším štúdiám.
Kľúčové slová:perga, triacylglyceroly, lipidy, celkový cholesterol, prepelica japonská (Coturnix japonica)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene