Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interakcie medzi príjmom pergy a aktivitou pečeňových enzýmov prepelice japonskej (Coturnix japonica)
Autor: Ing. Silvia Šuchaňová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interakcie medzi príjmom pergy a aktivitou pečeňových enzýmov prepelice japonskej (Coturnix japonica)
Abstrakt:Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo preskúmať účinky pergy na aktivitu pečeňových enzýmov aspartátaminotransferázy (AST), alanínaminotransferázy (ALT), gamaglutamyltransferázy (GGT) a alkalickej fosfatázy (ALP) prepelice japonskej. V experimente bolo použitých 40 jedincov, ktoré boli náhodne rozdelené do 3 experimentálnych skupín (E1, E2, E3) a kontrolnej skupiny (K). V každej skupine bolo zaradených päť samíc a päť samcov. Kontrolnej skupine K (n=10) sme aplikovali čistú kŕmnu zmes bez aditív. Experimentálnym skupinám bola perga podávaná vo vybraných koncentráciách zapracovaná do krmiva. E1 skupina (n=10) dostávala pergu v dávke 2 g.kg-1 kŕmnej zmesi, E2 skupina (n=10) 4 g.kg-1 kŕmnej zmesi, E3 6 g.kg-1 kŕmnej zmesi. Dĺžka experimentu bola 8 týždňov. Na konci experimentu boli odobraté vzorky krvi na analýzu parametrov enzymatického profilu (AST, ALT, GGT, ALP). Sledované parametre boli analyzované pomocou automatického klinického prístroja Biolis 24i Premium (Tokyo Boeki MediSys Inc., Japan). Pri hodnotení priemerných hodnôt pečeňových enzýmov AST, ALT, GGT, ALP sme medzi kontrolnou skupinou K a experimentálnymi skupinami E1, E2, E3 nezaznamenali štatisticky preukazné rozdiely (P ˃ 0,05). Priemerné hodnoty ALT, GGT, ALP samíc boli nepreukazne vyššie v porovnaní so samcami (P > 0,05). Nepreukazne vyššie priemerné hodnoty AST (P > 0,05) sme zaznamenali pri samcoch. Naše získané výsledky nie sú postačujúce na konečné závery o účinkoch pergy na aktivitu pečeňových enzýmov, preto je potrebné vykonať ďalší výskum.
Kľúčové slová:prepelica japonská, perga, pečeňové enzýmy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene