Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Účinky kyseliny citrónovej na metabolické ukazovatele kurčiat
Autor: Ing. Pavol Smrek
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Oponent:Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Účinky kyseliny citrónovej na metabolické ukazovatele kurčiat
Abstrakt:Cieľom experimentu bolo zistiť vplyv prídavku 0,25 % kyseliny citrónovej do pitnej vody na vybrané ukazovatele energetického profilu krvi (glukóza, cholesterol a triacyl-glyceroly) brojlerových kurčiat komerčného výkrmového hybridu Ross 308. Do experimentu bolo celkovo zaradených 120 kusov kurčiat, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých jedna bola kontrolná (K) a druhá experimentálna (E). Z každej skupiny bolo náhodné vybraných 10 kusov kurčiat. Kurčatám v experimentálnej skupine bola podávaná pitná voda s obsahom 0,25 % kyseliny citrónovej od 1. do 42. dňa výkrmu. Zvieratá boli kŕmené štandardnými kŕmnymi zmesami HYD - 1 a HYD --2 systémom ad libitum. Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov energetického profilu boli stanovené v krvnom sére pomocou analyzátora Microlab 300 (Merck, Nemecko). Obsah triacylglycerolov v krvnom sére brojlerových kurčiat bol preukazne nižší (p < 0,05) v pokusnej skupine (E -- 0,60 +- 0,09 mmol.l-1) s prídavkom 0,25 % kyseliny citrónovej v porovnaní s kontrolnou skupinou (K -- 0,78 +- 0,16 mmol.l-1). V priemerných hodnotách glukózy a cholesterolu sme medzi skupinami nezaznamenali štatisticky preukazné rozdiely (p > 0,05).
Kľúčové slová:kurčatá, kyselina citrónová, glukóza, cholesterol, triacylglyceroly

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene