Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identification number: 1609
University e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.A high-energy diet stimulates development of diabetes mellitus in spontaneous diabetic rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Bovdišová, Ivana -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Slovák, Lukáš -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
A high-energy diet stimulates development of diabetes mellitus in spontaneous diabetic rats. In Endocrinology & Diabetes Research. 4, (2018), p. 29. ISSN 2470-7570.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
2.Additives in japanese quail nutrition
Kalafová, Anna -- Hrnčár, Cyril -- Tokárová, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Hanusová, Emília -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
Additives in japanese quail nutrition. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), p. 179. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
3.Alteration of some haematological parameters of rabbit blood after mycotoxin exposure
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela
Alteration of some haematological parameters of rabbit blood after mycotoxin exposure. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), p. 186. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
4.Blood mineral profile after application of patulin in rabbits and its modulation by epicatechin administration
Kalafová, Anna -- Kováčik, Jaroslav -- Tokárová, Katarína -- Schneidgenová, Monika -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Capcarová, Marcela -- Greń, Agnieszka
Analiza stężenia wybranych składników mineralnych w surowicy krwi królików iniekcji patuliny i epikatechiny = Blood mineral profile after application of patulin in rabbits and its modulation by epicatechin administration. In Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. 1 (2018), p. 92--97.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
5.Development of Diabetes mellitus in zucker diabetic fatty rats fed by high-energy diet
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Kisska, Peter -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
Development of Diabetes mellitus in zucker diabetic fatty rats fed by high-energy diet. In Slovak journal of animal science. 51, 4 (2018), p. 173--174. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
6.Effect of inclusion of strawberry leaves in rabbit feed on meat quality
Kalafová, Anna -- Antoničová, Jana -- Kováčik, Jaroslav -- Bučko, Ondřej -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Chrastinová, Ľubica -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
Effect of inclusion of strawberry leaves in rabbit feed on meat quality.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), p. 28. ISBN 978-83-8084-152-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
7.Effect of perga on diabetic dyslipidémia ZDF potkanov
Kalafová, Anna -- Miklošová, Adriana -- Berechazyová, Mária -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Bovdišová, Ivana -- Brindza, Jan -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Účinky pergy na diabetickú dyslipidémiu ZDF potkanov = The effect of perga on diabetic dyslipidémia ZDF potkanov. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 190--195. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
8.Effect of risk factors of environment on haematological parameters of animal blood
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Mamráková, Renáta
Effect of risk factors of environment on haematological parameters of animal blood. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2018, p. 26. ISBN 978-80-552-1874-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
9.Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoidy včelieho peľu zlepšujú potenciál krvi Wistar potkanov = Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 15--27. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
10.Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 33. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
11.Metabolic adaptations of dairy cows at the beginning lactation
Kováčik, Jaroslav -- Massanyi, Peter -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna
Metabolic adaptations of dairy cows at the beginning lactation.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), p. 35. ISBN 978-83-8084-152-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
12.Perga (bee bread) improves the oxidative profile of testicular tissue in obese diabetic rats
Ďuračka, Michal -- Suková, Mária -- Valentová, Gabriela -- Tokárová, Katarína -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela -- Tvrdá, Eva
Perga (bee bread) improves the oxidative profile of testicular tissue in obese diabetic rats. In NUTRICON 2018. Skopje: Consulting and Training Center KEY, 2018, p. 169--170. ISBN 978-608-4565-12-3 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
13.Physiological importance of adipocytes in animal organism
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Kišška, Peter -- Borovská, Monika -- Brúnaiová, Zuzana -- Capcarová, Marcela
Fyziologický význam adipocytov v živočíšnom organizme = Physiological importance of adipocytes in animal organism. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 309--318. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
14.Physiology of nutrition: (repetitorium)
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna
Physiology of nutrition: (repetitorium). 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018. 54 p. ISBN 978-80-552-1922-6.
BCISkriptá a učebné texty2018Details
15.Rodent animal model for research in diabetes: A mini-review
Capcarová, Marcela -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Leopold -- Kišška, Peter -- Mamráková, Renáta -- Pristášová, M. -- Kalafová, Anna
Rodent animal model for research in diabetes: A mini-review. In Slovak journal of animal science. 51, 3 (2018), p. 138--145. ISSN 1337-9984.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
16.The effect of mycotoxins on animal organism
Dupák, Rudolf -- Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Bovdišová, Ivana -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Vplyv mykotoxínov na živočíšny organizmus = The effect of mycotoxins on animal organism. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 44--52. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details
17.The effect of perga on the testicular oxidative profile of zucker diabetic fatty rats
Tvrdá, Eva -- Ďuračka, Michal -- Suková, Mária -- Valentová, Gabriela -- Tokárová, Katarína -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
The effect of perga on the testicular oxidative profile of zucker diabetic fatty rats. In NUTRICON 2018. Skopje: Consulting and Training Center KEY, 2018, p. 167--168. ISBN 978-608-4565-12-3 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
18.The effects of dietary probiotics and humic acid on meat quality of Japanese quail including sex-related differences and economical background
Kalafová, Anna -- Hrnčár, Cyril -- Zbyňovská, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Hanusová, Emília -- Kapustová, Zuzana -- Schneidgenová, Monika -- Bielik, Peter -- Capcarová, Marcela
The effects of dietary probiotics and humic acid on meat quality of Japanese quail including sex-related differences and economical background. In Biologia. 73, 8 (2018), p. 765--771. ISSN 0006-3088.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
19.The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats
Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Leopold -- Brindza, Jan -- Lóry, V. -- Zorad, Štefan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats.  In Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 35. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
20.The effects of zearalenone on selected haematological parameters of porcine blood: an in vitro study
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Kišška, Peter -- Tokárová, Katarína -- Capcarová, Marcela
The effects of zearalenone on selected haematological parameters of porcine blood: an in vitro study. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, p. 39--40. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
21.The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Bovdišová, Ivana -- Toman, Róbert -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. In Biologia. 73, 7 (2018), p. 659--671. ISSN 0006-3088.
ADDVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
22.Utilization of bee bread in the modulation of an internal milieu of zdf rats
Kišška, Peter -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Brindza, Jan -- Capcarová, Marcela
Utilization of bee bread in the modulation of an internal milieu of zdf rats. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), p. 186. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.