Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.A high-energy diet stimulates development of diabetes mellitus in spontaneous diabetic rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Bovdišová, Ivana -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Slovák, Lukáš -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
A high-energy diet stimulates development of diabetes mellitus in spontaneous diabetic rats.  In Endocrinology & Diabetes Research. Londýn SciTechnol, 2018 : 4, (2018), s. 29. URL: http://dx.doi.org/10.4172/2470-7570-C2-012.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
2.Additives in japanese quail nutrition
Kalafová, Anna -- Hrnčár, Cyril -- Tokárová, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Hanusová, Emília -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
Additives in japanese quail nutrition. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), s. 179. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
3.Alteration of some haematological parameters of rabbit blood after mycotoxin exposure
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela
Alteration of some haematological parameters of rabbit blood after mycotoxin exposure. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), s. 186. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
4.Development of Diabetes mellitus in zucker diabetic fatty rats fed by high-energy diet
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Kisska, Peter -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
Development of Diabetes mellitus in zucker diabetic fatty rats fed by high-energy diet. In Slovak journal of animal science. 51, 4 (2018), s. 173--174. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
5.Effect of bee pollen in chicken diet on selected parameters of mineral profile
Kalafová, Anna -- Haščík, Peter -- Petruška, Peter -- Tušimová, Eva -- Čupka, Peter -- Kováčik, Anton -- Mellen, Martin -- Capcarová, Marcela
Effect of bee pollen in chicken diet on selected parameters of mineral profile.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 17, 3 (2014), s. 90--92. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/118/pdf_10.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
6.Effect of inclusion of strawberry leaves in rabbit feed on meat quality
Kalafová, Anna -- Antoničová, Jana -- Kováčik, Jaroslav -- Bučko, Ondřej -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Chrastinová, Ľubica -- Schneidgenová, Monika -- Capcarová, Marcela
Effect of inclusion of strawberry leaves in rabbit feed on meat quality.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), s. 28. ISBN 978-83-8084-152-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
7.Effect of risk factors of environment on haematological parameters of animal blood
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Mamráková, Renáta
Effect of risk factors of environment on haematological parameters of animal blood. In KŇAZOVICKÁ, V. -- TOKÁROVÁ, K. -- HOLLÝ, D. -- KOLESÁROVÁ, A. Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: book of abstracts of the 13th international scientific conference, Smolenice, September 17-19, 2018. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 26. ISBN 978-80-552-1874-8.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
8.Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoids of bee pollen modulate antioxidant activity in blood of wistar rats. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..: zborník z vedeckej konferencie 20.september 2018, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 33. ISBN 978-80-552-1881-6.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
9.Flavonoidy včelieho peľu zlepšujú potenciál krvi Wistar potkanov = Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Flavonoidy včelieho peľu zlepšujú potenciál krvi Wistar potkanov = Flavonoids of bee pollen improve antioxidant potential of Winter blood. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 15--27. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
10.Fyziologický význam adipocytov v živočíšnom organizme = Physiological importance of adipocytes in animal organism
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Kišška, Peter -- Borovská, Monika -- Brúnaiová, Zuzana -- Capcarová, Marcela
Fyziologický význam adipocytov v živočíšnom organizme = Physiological importance of adipocytes in animal organism. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 309--318. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
11.Metabolic adaptations of dairy cows at the beginning lactation
Kováčik, Jaroslav -- Massanyi, Peter -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna
Metabolic adaptations of dairy cows at the beginning lactation.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), s. 35. ISBN 978-83-8084-152-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
12.Patulin – a contaminant of food and feed: A review
Zbyňovská, Katarína -- Petruška, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela
Patulin – a contaminant of food and feed: A review.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 19, 2 (2016), s. 64--67. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/download/176/pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
13.Rodent animal model for research in diabetes: A mini-review
Capcarová, Marcela -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Leopold -- Kišška, Peter -- Mamráková, Renáta -- Pristášová, M. -- Kalafová, Anna
Rodent animal model for research in diabetes: A mini-review. In Slovak journal of animal science. 51, 3 (2018), s. 138--145. ISSN 1337-9984.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
14.The effects of dietary probiotics and humic acid on meat quality of Japanese quail including sex-related differences and economical background
Kalafová, Anna -- Hrnčár, Cyril -- Zbyňovská, Katarína -- Bučko, Ondřej -- Hanusová, Emília -- Kapustová, Zuzana -- Schneidgenová, Monika -- Bielik, Peter -- Capcarová, Marcela
The effects of dietary probiotics and humic acid on meat quality of Japanese quail including sex-related differences and economical background. In Biologia. 73, 8 (2018), s. 765--771. ISSN 0006-3088.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
15.The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats
Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Leopold -- Brindza, Jan -- Lóry, V. -- Zorad, Štefan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats.  In Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..: zborník z vedeckej konferencie 20.september 2018, Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 35. ISBN 978-80-552-1881-6.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
16.The effects of zearalenone on selected haematological parameters of porcine blood: an in vitro study
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Kišška, Peter -- Tokárová, Katarína -- Capcarová, Marcela
The effects of zearalenone on selected haematological parameters of porcine blood: an in vitro study. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..: zborník z vedeckej konferencie 20.september 2018, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 39--40. ISBN 978-80-552-1881-6.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
17.The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová, M. Prnová -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Bovdišová, Ivana -- Toman, Róbert -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan
The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. In Biologia. 73, 7 (2018), s. 659--671. ISSN 0006-3088.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
18.Účinky pergy na diabetickú dyslipidémiu ZDF potkanov = The effect of perga on diabetic dyslipidémia ZDF potkanov
Kalafová, Anna -- Miklošová, Adriana -- Berechazyová, Mária -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Bovdišová, Ivana -- Brindza, Jan -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Účinky pergy na diabetickú dyslipidémiu ZDF potkanov = The effect of perga on diabetic dyslipidémia ZDF potkanov. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 190--195. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
19.Utilization of bee bread in the modulation of an internal milieu of zdf rats
Kišška, Peter -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Lóry, Viktoria -- Zorad, Štefan -- Brindza, Jan -- Capcarová, Marcela
Utilization of bee bread in the modulation of an internal milieu of zdf rats. In Slovak journal of animal science. 51, 2 (2018), s. 186. ISSN 1337-9984.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
20.Vplyv mykotoxínov na živočíšny organizmus = The effect of mycotoxins on animal organism
Dupák, Rudolf -- Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Bovdišová, Ivana -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Vplyv mykotoxínov na živočíšny organizmus = The effect of mycotoxins on animal organism. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 44--52. ISBN 978-80-552-1921-9 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.