Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KALAFOVÁ, A. -- SCHWARZOVÁ, M. -- ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, M. -- ŠVÍK, K. -- SCHNEIDGENOVÁ, M. -- SLOVÁK, L. -- BRINDZA, J. -- LÓRY, V. -- ZORAD, Š. -- KIŠŠKA, P. -- CAPCAROVÁ, M. The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats.  In Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), s. 35. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).

Originálny názov: The effects of flavonoids present in bee bread on dyslipidemia of spontaneous diabetic rats
Autor: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (10%)
Ing. Marianna Schwarzová, PhD. (9%)
Marta Šoltésová Prnová (9%)
Karol Švík (9%)
Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (9%)
Leopold Slovák (9%)
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (9%)
V. Lóry (9%)
Štefan Zorad (9%)
MUDr. Peter Kišška (9%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (9%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra výživy ľudí
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2018
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 35
Do strany: 35
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kľúčové slová: slovenčina: laboratórne zvieratá, perga, potkany, cukrovka (choroba), flavonoidy
Rok uplatnenia: 2018
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Posledná zmena: 30. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).

Originálny názov: Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..
Anglický názov:
Editor: Pavol Uhrín
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1181-6 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 30. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)