Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Identifikačné číslo: 1609
Univerzitný e-mail: anna.kalafova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHNEIDGENOVÁ, M. -- KALAFOVÁ, A. -- KIŠŠKA, P. -- TOKÁROVÁ, K. -- CAPCAROVÁ, M. The effects of zearalenone on selected haematological parameters of porcine blood: an in vitro study. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 39--40. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).

Originálny názov: The effects of zearalenone on selected haematological parameters of porcine blood: an in vitro study
Autor: Ing. Monika Schneidgenová, PhD. (20%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (20%)
MUDr. Peter Kišška (20%)
Ing. Katarína Tokárová, PhD. (20%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 39
Do strany: 40
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hematologické ukazovatele, ošípané, krv, zearalenón
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Monika Schneidgenová, PhD.
Posledná zmena: 30. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. ISBN 978-80-552-1181-6 (brož.).

Originálny názov: Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..
Anglický názov:
Editor: Pavol Uhrín
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-1181-6 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2018
Posledná zmena: 30. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)