Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1611
Univerzitný e-mail: jan.pokrivcak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Vedúci pracoviska - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Khaled Al Ajlouni
Medzinárodný obchod a vplyv colných a necolných optarení
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marek Angelovič, PhD.
Analýza vplyvu priamych platieb na poľnohospodárstvo členských krajín EÚ
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Baráthová
Alcohol market in Slovak republic: A case study of selected company
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Bartík
VERTICAL AND HORIZONTAL PRICE TRANSMISSION ALONG DAIRY MARKETING CHAIN IN THE SLOVAK REPUBLIC
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Petra Baxová
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Baxová
International Trade with Dairy Products
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Biskorovajný
Competitiveness of Slovak Agriculture with focus on Cereals and Oilseeds
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Michal Biskorovajný
World commodity markets
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky na príjmy vlastníkov pôdy
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Borošková
Vstup poľnohospodárskeho podniku na zahraničné trhy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Simona Borotová
Priame zahraničné investície
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Brinďáková
Impact of economic activities on the environment
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Broškovič
Impacts of the Common Agricultural Policy on Slovak Agriculture
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Maroš Broškovič
Impacts of the Common Agricultural Policy on Slovak Agriculture
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Bukovská
Ekonomika biopalív
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Bukovská
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Andrej Cupák, PhD.
Assessment of Food and Nutrition Security in Countries of Central and Eastern Europe: Estimation of Food Demand
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Čeryová
Vývoj makroekonomických ukazovateľov krajín EÚ
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nina Čunderlíková
International Agricultural Trade of the Slovak Republic
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Nina Čunderlíková
International Agricultural Trade of the Slovak Republic
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Monika Daneková
International Business of the Slovak Republic with Agrarian Commodities
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Daneková
International business of the Slovak Republic with selected cereals
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriána Debnárová
Vplyv štátneho rozpočtu na vývoj ekonomiky SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Drgová, PhD.
Necolné opatrenia v medzinárodnom agrárnom obchode: export mliečnych výrobkov z EÚ do Ruska
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stela Drozdíková
International Business of SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stela Drozdíková
Priame zahraničné investície
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Duchoň
Ekonomika biopaliv
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bronislava Dzinová
Global beer market changes: Craft beer production as a current tendency in the Slovak brewing industry
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Eliášová
Medzinárodný obchod medzi SR a EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Eľko
Medzinárodný obchod SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Claudia Garcia, MIM
Integration of food and energy systems (IFES) for food security and energy efficiency in rural development communities
február 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Henrich Greguš
International Business of SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Guniš, DiS.
Komparácia nezamestnanosti mladých v jednotlivých krajinách EÚ
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Hlinka
Ekonomika biopaliv
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikolas Hlôška
Svetové komoditné trhy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hudák
Ako vplýva zvýšený dopyt Európskej únie po biopalivách prvej generácie na rozvojové krajiny - krajina Indonézia
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Michael Hürter, PhD., MBA
Comparison of Leadership Concepts and Theories in the European Retail Industry
február 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Jamrich, PhD.
Vybrané aspekty spotreby domácností na Slovensku
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Silvia Klátiková
Medzinárodný obchod SR
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Konturová
Ekonomická analýza podnikateľského subjektu podnikajúci v poľnohospodárskom sektore
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kónyová
Necolné bariéry obchodu EÚ a Ruska
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Kotešovská
A Comparison of Pension Fund System in Slovakia, Czech Republic and Other Countries
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kováčik
Priame zahraničné investície
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Krajčovičová
Makroekonomické charakteristiky a medzinárodný obchod
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Andrea Králiková, PhD.
Impact of Agriculture on Landscape
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Kučerová
Svetové trhy s biopalivami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ema Kuklišová
Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivana Kürklü, PhD.
Food Security in Central and Eastern Europe: Estimation of Demand for Macronutrients and Food Diversity
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Kuzma
Nezamestnanosť mladých ľudi v Európskej Únií
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. František Kuzma
Nezamestnanosť - regionálny pohľad
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Lukačovičová
Unemployment in the EU
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Maliňák
Priame zahraničné investície
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maira Talgatovna Mametkaliyeva
Economic Growth and Policies in China
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Masárová
Globalizácia obchodu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Filip Miklóš
Vývoj Búrz v SR a EÚ
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Mokrišová
Negotiation in terms of business practice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marián Mráz
Cenová transmisia v poľnohospodárskej a environmentálnej politike
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Kudrat Nurmetov, PhD., MS
Economic assessment of land degradation for achieving agricultural sustainability: Case study of the Khorezm region, Uzbekistan
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Ondrušková
Porovnanie exportu a importu Slovenskej republiky a Nemecka
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Oľga Otrubová
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Pančáková
Automotive Industry in Slovakia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Pančáková
FDI Determinants and Effects
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Natália Paseková
Factors affecting access to credit by firms
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Patalášová
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Péntek Furgaláková
Vývoj zahraničného obchodu SR a vývoj investícií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Petrus
Vývoj medzinárodného obchodu SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondrej Petrus
Development of Coffee Supply Chain
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Pillárová
Trhy s biopalivami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Prôčková
Medzinárodný obchod medzi SR a EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marcel Purma
Vplyv svetových komoditných trhov na slovenskú ekonomiku
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Puterová
International trade
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Nikola Puterová
US economy and economic policy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Puterová
US economy and economic policy: Quantitative easing and its effect on emerging markets
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ágnes Rácz
Ekonomika biopaliv
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Rečlová
Ekonomika biopaliv
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Režná
Impact of non-tariff barriers on international agrarian market
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Cyntia Sebőková
The Economy of Food Waste
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Seget
Priame zahraničné investície v krajinách strednej a východnej Európy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Arken Kairatovich Seitkaliyev
Economic growth
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Christian Seitz, PhD., MBA
E-Commerce: Success Factors in the Food Retail Business: A motive and demand analysis on online food retailing in Germany
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Leonora Sopaj Hoxha
Human Capital and Economic Growth: Evidence from Transition Economies
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miriam Szárazová
Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Xénia Szarková
World Trade Organisation, Antiglobalists Tendencies and Trade Protectionism
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Šalát
Ekonomika biopaliv
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Kristína Šindlerová, PhD.
Politická ekonómia a obchodná politika EÚ
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Štefánik
Porovnanie efektívnosti jednotlivých foriem predaja mlieka v poľnohospodárskom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Štefánik
Priamy predaj mlieka na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Aleš Tomeček
Ekonomika biopaliv
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Tordová
Economic growth and policies in China
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Vániková
Obchodná politika v EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Júlia Večerková
Ekonomika biopaliv
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Júlia Večerková
Ekonomika biopaliv
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Vrecková
Medzinárodný obchod medzi SR a EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Vrecková
Vplyv štátneho rozpočtu na vývoj ekonomiky SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daša Zabáková
BRICS: The Case of Brazilian Sugar Industry
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Daša Zabáková
Emerging markets
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Daša Zabáková
International trade and emerging markets
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Záhorský, PhD.
Determinants of Economic Growth in Central and Eastern European Countries
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
The Sustainability of Milk Production in Slovakia
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Radoslav Zelený
Priame zahraničné investície
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Štefan Zima, PhD.
Vývoj potravinárskeho priemyslu v SR
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matej Žitný
International Business of SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Žitný
International Business of SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná