Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1611
Univerzitný e-mail: jan.pokrivcak [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publikácie          Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Khaled Al Ajlouni
Medzinárodný obchod a vplyv colných a necolných optarení
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Marek Angelovič, PhD.
Analýza vplyvu priamych platieb na poľnohospodárstvo členských krajín EÚ
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Baráthová, PhD.
Alcohol market in Slovak republic: A case study of selected company
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Bartík
VERTICAL AND HORIZONTAL PRICE TRANSMISSION ALONG DAIRY MARKETING CHAIN IN THE SLOVAK REPUBLIC
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Petra Baxová
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Petra Baxová
International Trade with Dairy Products
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Biskorovajný
Competitiveness of Slovak Agriculture with focus on Cereals and Oilseeds
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Michal Biskorovajný
World commodity markets
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Borošková
International markets entry strategy
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Simona Borotová
Priame zahraničné investície
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Brinďáková
Impact of economic activities on the environment
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Maroš Broškovič
Impacts of the Common Agricultural Policy on Slovak Agriculture
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Maroš Broškovič
Impacts of the Common Agricultural Policy on Slovak Agriculture
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Bukovská
Ekonomika biopalív
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Bukovská
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Cupák, PhD.
Assessment of Food and Nutrition Security in Countries of Central and Eastern Europe: Estimation of Food Demand
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Čeryová
Vývoj makroekonomických ukazovateľov krajín EÚ
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Čunderlíková
International Agricultural Trade of the Slovak Republic
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Nina Čunderlíková
International Agricultural Trade of the Slovak Republic
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Monika Daneková
International Business of the Slovak Republic with Agrarian Commodities
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Daneková
International business of the Slovak Republic with selected cereals
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adriána Debnárová
Vplyv štátneho rozpočtu na vývoj ekonomiky SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lenka Drgová, PhD.
Necolné opatrenia v medzinárodnom agrárnom obchode: export mliečnych výrobkov z EÚ do Ruska
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stela Drozdíková
International Business of SR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stela Drozdíková
Priame zahraničné investície
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Duchoň
Ekonomika biopaliv
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bronislava Dzinová
Global beer market changes: Craft beer production as a current tendency in the Slovak brewing industry
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Eliášová
Medzinárodný obchod medzi SR a EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Adam Eľko
Medzinárodný obchod SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Claudia Garcia, MIM
Integration of food and energy systems (IFES) for food security and energy efficiency in rural development communities
február 2018
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Henrich Greguš
International Business of SR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Guniš, DiS.
Komparácia nezamestnanosti mladých v jednotlivých krajinách EÚ
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Hlinka
Ekonomika biopaliv
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikolas Hlôška
Svetové komoditné trhy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Hudák
Ako vplýva zvýšený dopyt Európskej únie po biopalivách prvej generácie na rozvojové krajiny - krajina Indonézia
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Michael Hürter, PhD., MBA
Comparison of Leadership Concepts and Theories in the European Retail Industry
február 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Jamrich, PhD.
Vybrané aspekty spotreby domácností na Slovensku
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Bernadeta Kendrová
Pozícia EÚ v medzinárodnom obchode
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Klátiková
Medzinárodný obchod SR
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Konturová
Ekonomická analýza podnikateľského subjektu podnikajúci v poľnohospodárskom sektore
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kónyová
Necolné bariéry obchodu EÚ a Ruska
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Kotešovská
A Comparison of Pension Fund System in Slovakia, Czech Republic and Other Countries
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Kováčik
Priame zahraničné investície
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Krajčovičová
Makroekonomické charakteristiky a medzinárodný obchod
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrea Králiková, PhD.
Impact of Agriculture on Landscape
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Martina Krátka
The Social and Economic Impact of Greek Financial Crisis
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Kučerová
Svetové trhy s biopalivami
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ema Kuklišová
Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ivana Kürklü, PhD.
Food Security in Central and Eastern Europe: Estimation of Demand for Macronutrients and Food Diversity
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Kuzma
Nezamestnanosť mladých ľudi v Európskej Únií
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. František Kuzma
Nezamestnanosť - regionálny pohľad
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Lukačovičová
Unemployment in the EU
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Madajová
Economic Policy, Performance and Institutions: The Case of Argentina
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Maliňák
Priame zahraničné investície
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Maira Talgatovna Mametkaliyeva
Economic Growth and Policies in China
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Marianna Marčanová
Foreign Direct Investment
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniela Masárová
Globalizácia obchodu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Filip Miklóš
Vývoj Búrz v SR a EÚ
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Mokrišová
Negotiation in terms of business practice
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Marián Mráz
Cenová transmisia v poľnohospodárskej a environmentálnej politike
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je odovzdaná
BPAutor: Natalie Mwansa
The Economic Impact of Brexit over UK Economy
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Kudrat Nurmetov, PhD., MS
Economic assessment of land degradation for achieving agricultural sustainability: Case study of the Khorezm region, Uzbekistan
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Oľga Otrubová
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Pančáková
Automotive Industry in Slovakia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Pančáková
FDI Determinants and Effects
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Natália Paseková
Factors affecting access to credit by firms
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Patalášová
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marcela Péntek Furgaláková
Vývoj zahraničného obchodu SR a vývoj investícií
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Kristián Petrus
Vplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚ
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Kristián Petrus
Vývoj medzinárodného obchodu SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ondrej Petrus
Development of Coffee Supply Chain
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Pillárová
Trhy s biopalivami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Natália Prôčková
Medzinárodný obchod medzi SR a EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marcel Purma
Vplyv svetových komoditných trhov na slovenskú ekonomiku
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Nikola Puterová
US economy and economic policy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Puterová
US economy and economic policy: Quantitative easing and its effect on emerging markets
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ágnes Rácz
Ekonomika biopaliv
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Rečlová
Ekonomika biopaliv
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Režná
Impact of non-tariff barriers on international agrarian market
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Cyntia Sebőková
The Economy of Food Waste
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Denis Seget
Priame zahraničné investície v krajinách strednej a východnej Európy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Arken Kairatovich Seitkaliyev
Economic growth
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Christian Seitz, PhD., MBA
E-Commerce: Success Factors in the Food Retail Business: A motive and demand analysis on online food retailing in Germany
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Leonora Sopaj Hoxha
Human Capital and Economic Growth: Evidence from Transition Economies
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Miriam Szárazová
Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Xénia Szarková
Stav biohospodárstva na Slovensku: Prípadová štúdia Bioeconomy Cluster
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Patrik Šalát
Ekonomika biopaliv
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Kristína Šindlerová, PhD.
Politická ekonómia a obchodná politika EÚ
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Štefánik
Porovnanie efektívnosti jednotlivých foriem predaja mlieka v poľnohospodárskom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Štefánik
Priamy predaj mlieka na Slovensku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Aleš Tomeček
Ekonomika biopaliv
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kristína Tordová
Economic growth and policies in China
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Vániková
Obchodná politika v EÚ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Júlia Večerková
Ekonomika biopaliv
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Júlia Večerková
Ekonomika biopaliv
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Vrecková
Medzinárodný obchod medzi SR a EÚ
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Vrecková
Vplyv štátneho rozpočtu na vývoj ekonomiky SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daša Zabáková
BRICS: The Case of Brazilian Sugar Industry
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Daša Zabáková
International trade and emerging markets
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daša Zabáková
Venezuelská ekonomická situácia
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Záhorský, PhD.
Determinants of Economic Growth in Central and Eastern European Countries
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
The Sustainability of Milk Production in Slovakia
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Radoslav Zelený
Priame zahraničné investície
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Štefan Zima, PhD.
Vývoj potravinárskeho priemyslu v SR
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Matej Žitný
International Business of SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Žitný
International Business of SR
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná