Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1611
Univerzitný e-mail: jan.pokrivcak [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
     Projekty
     
     Orgány     
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy TradeJ. Pokrivčák
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2011
2Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2011
3 AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy TradeJ. PokrivčákFP7hlavný riešiteľ
01.05.2008
30.09.2011
4
FP6hlavný riešiteľ
01.01.2006
31.12.2008
5
Horizont 2020
hlavný riešiteľ
01.06.2018
31.05.2022
6J. PokrivčákVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
7
J. Pokrivčák
Horizont 2020
hlavný riešiteľ
01.07.2018
30.06.2022
8
 BioReg - Bioeconomy Regulations: Law, Economics and PoliciesJ. Pokrivčák
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
príprava projektu
01.11.201731.01.2018
9
 Development of Agriculture in Visegrad Countries
Visegrad Grants
hlavný riešiteľ
01.01.2013
31.12.2014
10
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2017
11VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2020
31.12.2022
12Jean Monnet
hlavný riešiteľ
01.09.2015
01.09.2015
13
Horizont 2020
hlavný riešiteľ
13.03.201813.03.2018
14
 EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving StrategiesMedzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
príprava projektu
01.12.201731.03.2018
15
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2009
31.12.2010
16 Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2010
31.12.2015
17FP7
hlavný riešiteľ
01.09.201031.08.2013
18J. Pokrivčák
FP7
hlavný riešiteľ01.03.2012
28.02.2017
19
EC Tender (Tender Európskej komisie)hlavný riešiteľ
01.01.2017
01.01.2017
20 Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku SlovenskaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúceho projektu
01.01.2020
31.12.2022
21
J. PokrivčákJean Monnet
koordinátor
01.09.2015
01.09.2015
22 Medzinárodná agrárna ekonómiaJ. PokrivčákKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2017
23 Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomikyVšeobecné výzvyhlavný riešiteľ01.07.2020
30.06.2023
24
 Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej úniiVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
25
 Multifunkčnosť slovenského poľnohospodárstva - analýza environmentálnych, regionálnych a politických aspektov slovenského poľnohospodárstva pred a po vstupe do EÚJ. Pokrivčák
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2003
31.12.2005
26J. PokrivčákGranty nadácií
koordinátor
01.01.2014
01.01.2014
27
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.200831.12.2011
28Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2009
31.12.2012
29
 NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners
J. PokrivčákFP7
hlavný riešiteľ
01.04.200930.09.2011
30EC Tender (Tender Európskej komisie)hlavný riešiteľ07.11.2018
06.11.2019
31Všeobecné výzvy
hlavný riešiteľ
01.07.2017
30.06.2020
32E. BielekováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2017
31.12.2019
33 Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktikyM. RajčániováVšeobecné výzvyvýskum 01.07.2019
30.06.2022
34
 Priame zahraničné investície v SR a vertikálna integrácia: hodnotenie vplyvu zahraničného kapitálu a know-how na organizáciu výroby a predaja potravín.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)hlavný riešiteľ
01.01.2006
31.12.2008
35 Rozvoj nových kariérnych príležitostí vo vinárskom sektore a príbuzných odvetviach
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
hlavný riešiteľ01.09.2017
01.09.2017
36
 SI4FOOD - Sustainable Innovation for the Agri-Food Sector
Interreg
hlavný riešiteľ01.07.2017
31.12.2020
37VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
38
 Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosťJ. Pokrivčák
Všeobecné výzvy
hlavný riešiteľ
01.07.2012
31.12.2015
39
 Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ, Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita na Slovensku
J. PokrivčákEC Tender (Tender Európskej komisie)
garant
01.01.2019
01.07.2019
40
FP6
hlavný riešiteľ
01.04.2005
31.03.2008
41
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ01.01.2011
31.12.2015
42
FP7
hlavný riešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
43J. PagáčOP Integrovaná infraštruktúra
Vedecko-výskumný pracovník
04.03.2020
30.06.2023
44
Všeobecné výzvyvýskum
01.07.2016
30.06.2019
45
 Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na Slovensku
Granty nadáciíhlavný riešiteľ
01.01.2005
31.12.2006
46
J. PokrivčákVšeobecné výzvyhlavný riešiteľ01.01.200831.12.2010
47 Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech
OP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
19.04.201330.06.2015
48
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)hlavný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý