Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1611
Univerzitný e-mail: jan.pokrivcak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy TradeJ. PokrivčákMedzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2011
2
J. PokrivčákMedzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2011
3
 AgFoodTrade - New Isssues in Agriculural, Food and Bioenergy TradeJ. Pokrivčák
FP7
hlavný riešiteľ
01.05.2008
30.09.2011
4
FP6
hlavný riešiteľ
01.01.2006
31.12.2008
5Horizont 2020
hlavný riešiteľ
01.06.2018
31.05.2022
6
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)hlavný riešiteľ
01.01.2009
31.12.2011
7
J. Pokrivčák
Horizont 2020
hlavný riešiteľ
01.07.2018
30.06.2022
8J. PokrivčákMedzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)príprava projektu
01.11.2017
31.01.2018
9
 Development of Agriculture in Visegrad Countries
J. Pokrivčák
Visegrad Grants
hlavný riešiteľ
01.01.2013
31.12.2014
10J. Pokrivčák
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2017
11
E. Lazorčáková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.202031.12.2022
12 EU Agricultural and Energy Policy and Food SecurityJ. Pokrivčák
Jean Monnet
hlavný riešiteľ01.09.201501.09.2015
13 EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving StrategiesHorizont 2020 hlavný riešiteľ
13.03.2018
13.03.2018
14Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
príprava projektu
01.12.2017
31.03.2018
15
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.200931.12.2010
16Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2010
31.12.2015
17
FP7
hlavný riešiteľ
01.09.2010
31.08.2013
18
 FoodSecure - Exploring the Future of Global Food and Nutrition SecurityFP7hlavný riešiteľ
01.03.2012
28.02.2017
19
EC Tender (Tender Európskej komisie)
hlavný riešiteľ
01.01.201701.01.2017
20
E. Bieleková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2020
31.12.2022
21 Jean Monnet Chair in Agricultural Policy AnalysisJ. Pokrivčák
Jean Monnet
koordinátor
01.09.2015
01.09.2015
22
 Medzinárodná agrárna ekonómiaKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2015
31.12.2017
23
 Meranie, modelovanie a monitorovanie bioekonomikyJ. PokrivčákVšeobecné výzvyhlavný riešiteľ
01.07.2020
30.06.2023
24
 Modelovanie a prognózovanie agropotravinárskych trhov na Slovensku a v Európskej úniiE. Lazorčáková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
25 Multifunkčnosť slovenského poľnohospodárstva - analýza environmentálnych, regionálnych a politických aspektov slovenského poľnohospodárstva pred a po vstupe do EÚ
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2003
31.12.2005
26
J. PokrivčákGranty nadácií
koordinátor
01.01.2014
01.01.2014
27 NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partnersJ. Pokrivčák
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.200831.12.2011
28
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)hlavný riešiteľ
01.01.2009
31.12.2012
29
 NTM Impact - Assessment of the impacts of non-tariff measures on the competitiveness of the EU and selected trade partners
J. PokrivčákFP7
hlavný riešiteľ
01.04.2009
30.09.2011
30
 Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application
EC Tender (Tender Európskej komisie)
hlavný riešiteľ
07.11.2018
06.11.2019
31
 Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politíkVšeobecné výzvyhlavný riešiteľ01.07.2017
30.06.2020
32
E. Bieleková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu
01.01.2017
31.12.2019
33M. RajčániováVšeobecné výzvyvýskum 01.07.2019
30.06.2022
34 Priame zahraničné investície v SR a vertikálna integrácia: hodnotenie vplyvu zahraničného kapitálu a know-how na organizáciu výroby a predaja potravín.J. Pokrivčák
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2006
31.12.2008
35
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
hlavný riešiteľ
01.09.2017
01.09.2017
36J. Pokrivčák
Interreg
hlavný riešiteľ
01.07.2017
31.12.2020
37 Súčasný vývoj potravinových reťazcov: vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie, organizácií výrobcov, nekalých obchodných praktík a meniacich sa preferencií spotrebiteľovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.201831.12.2020
38
Všeobecné výzvy
hlavný riešiteľ
01.07.2012
31.12.2015
39 Štúdia o ekonomickej hodnote schém kvality EÚ, Chránené označenie pôvodu a Zaručená tradičná špecialita na SlovenskuEC Tender (Tender Európskej komisie)garant01.01.201901.07.2019
40
J. Pokrivčák
FP6
hlavný riešiteľ
01.04.2005
31.03.2008
41
J. Pokrivčák
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS)
hlavný riešiteľ
01.01.2011
31.12.2015
42
 Transfop - Transparency of Food PricingJ. PokrivčákFP7hlavný riešiteľ01.01.2011
31.12.2013
43
Všeobecné výzvy
výskum
01.07.2016
30.06.2019
44 Vplyv reforiem na produktivitu a kvalitu univerzít na SlovenskuGranty nadácií
hlavný riešiteľ
01.01.2005
31.12.2006
45 Vplyv vstupu do EÚ a adaptácia politiky EÚ pre biopalivá novými členskými krajinami EÚ na blahobyte, obchode a poľnohospodárskej politikeVšeobecné výzvyhlavný riešiteľ01.01.2008
31.12.2010
46
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
hlavný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý