Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Identifikačné číslo: 1611
Univerzitný e-mail: jan.pokrivcak [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

               Publikácie
     
          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁHRADNÍK, M. -- POKRIVČÁK, J. -- TÓTH, M. Analysing dairy operations with the interactive model of a dairy farm. In Review of agricultural and applied economics. 22, 2 (2019), s. 78--86. ISSN 1336-9261.

Originálny názov:
Analysing dairy operations with the interactive model of a dairy farm
Autor: Miroslav Záhradník (34%)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (33%)
doc. Ing. Marián Tóth, PhD. (33%)
Pracovisko:
Katedra financií
Katedra hospodárskej politiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Review of agricultural and applied economics
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania: 2019
Od strany:
78
Do strany:
86
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výroba mlieka, personálny manažment, produktivita práce, mliečne farmy, pracovné prostredie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Posledná zmena: 20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Review of agricultural and applied economics. Nitra: ISSN 1336-9261.

Originálny názov: Review of agricultural and applied economics
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1336-9261
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)