Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 1612
Univerzitný e-mail: jan.zitnansky [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Adamik
Aplikácia modulárnych systémov v trieskovom obrábaní
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Adamik
Vývoj a využitie modulárnych systémov v trieskovom obrábaní
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Angelovič, PhD.
Obrobiteľnosť tvrdonávarových vrstiev
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Baráth
Využitie meracieho zariadenia na meranie vibrácií pri trieskovom obrábaní
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Baráth
Vznik chvenia pôsobiaceho na tuhosť obrábacích strojov a automobilov pri vibráciách v prevádzke.
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gergely Bartalos
Rezné sily pri sústružení ocelí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Bartko
Štatistická kontrola vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Bednár
Vplyv rezných podmienok na rezný proces pri vŕtaní liatiny
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Blaško
Vplyv rezných podmienok na obrobený povrch pri frézovaní kovových materiálov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Bóna
Optimalizácia vybraného postupu pri nekonvenčnom obrábaní
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcel Bóna
Riadiace systémy vo výrobnej technike
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Bublová
Vplyv parametrov lisovania na rozmerovú presnosť a čistotu lisovaných odliatkov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Bujdák
Meranie tvaru a rozmeru obrobku 3D technikou
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Judita Cservenáková
Aplikácia rezných materiálov v procese obrábania
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Judita Cservenáková
Návrh slimákového prevodu na dopravný naviják
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Cvoliga
Technické postupy ťahania oceľových drôtov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Černická
Štatistická analýza porovnania výkonov zdvíhacích zariadení
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Mgr. Andrea Dubravická
Produktový audit vo výrobnej organizácií
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Ďurnek
Riadiace systémy pre ovládanie číslicovo riadených strojov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Ďurnek
Vplyv rezných parametrov na kvalitu výrobku vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Farkaš
Aplikácia metrologického procesu vo výrobnej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Farkaš
Optické meranie výrobkov v automobilovom priemysle
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Henrieta Fašungová
Vznik a sledovanie tepelných javov v bode rezu pri trieskovom obrábaní
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Federičová
Vplyv druhu obrábaného materiálu na rozmerovú presnosť a kvalitu povrchu pri sústružení
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Libor Fichtl
Produktívne trendy v oblasti trieskového obrábania kovov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Radovan Filo
Vplyv metrologických parametrov meradiel na spoľahlivosť meracích procesov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Radovan Filo
Vplyv opotrebenia rezného nástroja na kvalitu obrobeného povrchu pri trieskovom obrábaní
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Gregor
Analýza a meranie teploty, rezných síl a obrobeného povrchu pri trieskovom obrábaní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Gregor
Vplyv rezných parametrov na obrobený povrch pri frézovaní
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Gulyáš
Vplyv reznej rýchlosti na drstnosť povrchu pri trieskovom obrábaní
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Hamada
Vplyv druhu rezných kvapalín na proces sústruženia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Juraj Hamar
Vplyv parametrov obrábania na kvalitu výrobku vo vybranom podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Haspra
Vplyv zaoblenia reznej doštičky na rozmer a obrobený povrch vybraných materiálov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Hegedüšová
Zhodnotenie obrobených povrchov v procese frézovania
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Boris Herda
Vstupný 3D model a jeho vplyv na CAM naprogramovanie za účelom najefektívnejšieho programovania a vyrobiteľnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ferdinand Hlaváč
Vplyv druhu rezných doštičiek na proces sústruženia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ferdinand Hlaváč
Vplyv rezných materiálov na silu a teplotu pri sústružení
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Hruboš
Porovnanie trvanlivosti rezných materiálov v trieskovom obrábaní
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mojmír Chlebec
Riadenie a regulácia prevádzky STK
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mojmír Chlebec
Vplyv času a spôsobu prevádzky motorových vozidiel na ich technický stav
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mário Chobot
Aplikácia monitorovacích zariadení exteriérov a interiérov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Mário Chobot
Štatistické zhodnotenie monitorovaných priestorov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Janík
Moderné aplikácie pre riadenie obrábacích strojov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Janík
Moderné aplikácie pre riadenie obrábacích strojov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Réka Kapusníková
Optimalizácia výmeny rezných plátkov v procese výroby
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Réka Kapusníková
Riadenie a regulácia NC techniky
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Réka Kapusníková
Využitie rezných doštičiek v procese výroby
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Filip Kasana
Identifikácia kovov prenosným spektrálnym analyzátorom vo výrobnom podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Klačko
Monitorovanie sprievodných fyzikálnych javov pri trieskovom obrábaní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Klačková
Vplyv rezných parametrov na obrobené povrchy frézovaním
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Kolla
Dokončovacie technológie v trieskovom obrábaní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Kolla
Vplyv rezných podmienok a prostredia na kvalitu obrobkov pri dokončovacích operáciách
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kopp
Vplyv rezných podmienok na chvenie častí obrábacieho stroja
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Korený
Pohony a regulácia pohyblivých častí NC strojov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Korený
Vplyv rezných parametrov na sprievodné javy pri frézovaní
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kóssi
Optimalizácia výrobného technologického postupu zadaného dielca
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Kóssi
Rezné materiály aplikované v procese frézovania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Kovár
Rezné materiály v trieskovom obrábaní
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Kovár
Vplyv druhu obrábacích nástrojov na kvalitu frézovaných dielcov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Križma
Sledovanie hádzavosti dielcov naftových motorov aplikovaných v prevádzke
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Krutek
3D systémy v metrológii
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Kupec
Detekcia kovových prvkov v odbornej praxi
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Magušín
Metrologické procesy vo výrobnej organizácii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Magyari
Komparačné meradlá v strojárskej metrológii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Magyari
Vplyv rezných podmienok na rozmerovú presnosť, tvar a drsnosť obrábaných dielcov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Martinec
Optimalizácia výroby prítlačného náboja pre navíjacie stroje
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Martinec
Výroba piestnej tyče pre hydraulické lisy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Matúš
Meranie a štatistické zhodnotenie vibrácií obrábacieho stroja
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Matúš
Využitie vibračných meracích zariadení v strojárstve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Mesároš
Novodobé formy riadenia strojov vo výrobnom procese
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Mihalík
Vplyv rezných podmienok na teplotu rezania pri trieskovom obrábaní
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Mihálik
Zadefinovanie najefektívnejšej vyrobiteľnosti na základe technologických možnosti 5 osej frézy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Miko
Brúsne materiály v trieskovom obrábaní
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Miko
Vplyv chladiacich emulzií na kvalitu brúsených dielcov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Modzga
Pneumatické systémy v oblasti riadenia obrábacích strojov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Peter Modzga
Vplyv chladenia rezného procesu na chvenie rezného nástroja.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Modzga
Vplyv rezných podmienok pri zmene rezného prosredia na vibrácie pri sústružení
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslav Nagy
Moderné aplikácie pre riadenie obrábacích strojov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Nagy
Vplyv rezných podmienok na tvar, rozmer a obrobený povrch obrobku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Ňaršík
Vplyv posuvu a reznej rýchlosti na povrchy frézovaných dielcov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Július Ožvoldík
Procesy technickej kontroly vo výrobnej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Paninár
Novodobé trendy v trieskovom obrábaní
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Paninár
Optimalizácia výrobného postupu produktu vo výrobnom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Patsch
Riadenie a regulácia CNC techniky aplikovanej v praxi
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Richard Petrikovič
Produktívne inovácie v oblasti obrábania
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Poništ
Rezné podmienky a ich vplyv na kvalitu produktu vzhľadom na ekologizáciu výroby
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Poništ
Sprievodné javy v rezných procesoch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Rajnoha
Hydraulické systémy v riadení obrábacích strojov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Rajnoha
Optimalizácia procesu výroby v organizácii
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Marek Rajnoha
Optimalizácia procesu výroby v organizácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Rajnoha
Hydraulické systémy v riadení výroby
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Rajnoha
Vplyv rezných podmienok na vibrácie obrábacieho procesu pri frézovaní
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Rapčan
Optimalizácia rezných procesov v trieskovom obrábaní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Rapčan
Vplyv rezných podmienok na obrobený povrch pri brúsení ľahkých kovov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Rašman
Rezné podmienky a ich vplyv na výrobok pri trieskovom obrábaní
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eduard Rehák
Novodobé trendy v strojnom obrábaní
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Richweissová
Riadenie a regulácia v strojárskej výrobe
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Richweissová
Výroba oceľového dielca na základe programovania CNC
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jakub Ryban
Vplyv rezných parametrov a vlastností stroja na obrobiteľnosť materiálu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sabo
Rezné podmienky a ich vplyv na kvalitu povrchu obrábaných dielcov frézovaním
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Sabo
Rezné procesy a ich priebeh v trieskovom obrábaní
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Serbinčík
NÁVRH PARAMETROV OBRÁBANIA VZHĽADOM NA EKOLOGIZÁCIU A KVALITU VÝROBY
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Simčáková
Hydraulické systémy v modernej strojárskej výrobe
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Simčáková
Optimalizácia vybraného výrobného procesu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdenka Slabejová
Návrh automatizácie kontroly kvality vo vybranej organizácii
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Šabík
Fyzikálne javy pri trieskovom obrábaní
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Šabík
Vplyv rezných podmienok ekologického obrábania na sprievodné javy pri trieskovom obrábaní
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Šabík
Vplyv druhu rezných materiálov na proces sústruženia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Šatura
Vplyv mechanických vlastností na obrobiteľnosť materiálu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adrián Šmalo
Moderné formy riadenia strojov a zariadení vo výrobnom procese
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Targoš
Optimalizácia výrobných parametrov pri spracovaní umelohmotných výrobkov pre živočíšnu výrobu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Targoš
Vplyv procesov riadenia výroby na produkciu vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Tinák
Programovanie, meranie a vyhodnotenie produktu 3D meracím zariadením
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Tinák
Úspora času merania produktov 3D zariadením v danom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Stanislav Toman
Etalóny a kalibre v strojárskej metrológii
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adrian Válik
Rezné prostredie v strojárskej výrobe
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Varga
Mazacie a rezné kvapaliny aplikované v spaľovacích motoroch a v procese obrábania
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Vaško
Štúdium procesov obrábania ocelí pre prácu za studena s tvrdosťou nad 55 HRC
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Vojtaničová
Optimalizácia systému upínania pri obrábaní platní
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Vojtaničová
Pneumatické systémy v modernej strojárskej výrobe
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná