Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anna Látečková, PhD.
Identification number: 1613
University e-mail: anna.lateckova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Accountancy (FEM)

     
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Petra Bálešová, PhD.
Synergia manažérskych a účtovných aspektov v informačnom systéme podniku
August 2014Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Hajnalka Bartalosová
Vedenie podvojného účtovníctva vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bebjak
Účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Michaela Belanová
Účtovanie a evidencia zvierat vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Martina Bezáková
Inventarizácia majetku a záväzkov vo vybranej účtovnej jednotke
May 2020Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Bezek
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva
April 2011
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ingrida Bieliková
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku
May 2012
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Bištuťová
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
April 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Bištuťová
Finančná analýza účtovnej závierky vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eva Blašková, PhD.
Využitie manažérskych informačných systémov pri znižovaní nákladov podniku
January 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Klára Bolechová
Účtovanie a evidencia dlhodobého majetku
May 2021Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Kinga Brédová, PhD.
Konkurencieschopnosť mliekarenského priemyslu v informačnej spoločnosti
August 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Bridišová
Účtovanie a evidencia obežného majetku
May 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Patrícia Brisudová
Účtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctve
May 2021
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Veronika Brisudová
Účtovanie a evidencia krátkodobého majetku
May 2021
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ildikó Bugárová
Ekonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ildikó Bugárová
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martina Cibiriová
Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných zápisov
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jakub Cinkanič
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Czibulková
Finančná analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
March 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Diana Czuczor
Účtovanie a evidencia obežného majetku
May 2021
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Sláva Čagalová
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva
May 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Čerňan
Ekonomické zhodnotenie nákladov vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Čerňan
Nákladový systém podniku a jeho informačná podpora
May 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Pavol Čerňan
Účtovanie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve
May 2016Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Melinda Čižmáriková
Účtovanie a evidencia dlhodobého majetku
May 2021Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Danielová
Účtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctve
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Radka Demčáková
Účtovná uzávierka a závierka s podporou softvérového spracovania
May 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Desetová
Marketingová stratégia s podporou informačných technológií
May 2012Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marcela Dičérová
Účtovanie osobných nákladov vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Domaracký
Nákladový systém podniku a jeho informačná podpora
April 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavol Dovičák
Účtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctve
June 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Drška
Ekonomické riadenie podniku a jeho softvérová podpora
April 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Drška
Elektronická výmena údajov v podnikateľskej činnosti
April 2013Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Katarína Fabianová
Účtovanie zvierat v podvojnom účtovníctve
May 2016
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ferencová
Skvalitňovanie riadenia vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Veronika Filová
Vedenie účtovníctva a vytvorenie vnútroorganizačnej smernice vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Magdaléna Frančeková
Softvérové spracovanie podvojného účtovníctva
May 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Gabrhelová
Účtovné informácie vo vnútropodnikovom prostredí
May 2018
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Gajdošová
Účtovanie peňažných prostriedkov
May 2016
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Gálisová, PhD.
Nové prístupy uplatnenia pragmatickej stránky účtovných informácií v podnikovom manažmente
September 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Golhová
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Kornelia Gombárová
Účtovanie a evidencia zásob
May 2022
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gorný
Využitie logistických systémov pre skvalitňovanie obchodných vzťahov
April 2013
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Gula
Účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Sofia Gunárová
Inventarizácia majetku a záväzkov vo vybranej účtovnej jednotke
May 2019
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stela Haládiková
Nákladový systém podniku a jeho informačné zabezpečenie
April 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Havetta
Odpisovanie dlhodobého majetku a jeho softvérové riešenie
May 2014Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Havettová
Marketingová komunikácia s podporou informačných technológií
May 2012
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriána Herdová
Účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
May 2016Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Hericová
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku s podporou softvérového spracovania
May 2019Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Hodonská
Evidencia a účtovanie obežného majetku
May 2012
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Holičová
Marketingová stratégia a uplatnenie informačných systémov vo vybranom podkiku
May 2012Displaying the final thesis
54.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matúš Hudec
Majetková a kapitálová štruktúra vybraneho podniku
May 2018Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Hudeková
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
May 2012
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sandra Hujsiová
Odpisy ako súčasť nákladového systému podniku
May 2012
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Huňady
Distribúcia mlieka formou mliekomatov vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Huňady
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku
April 2011
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Hýroššová
Zhodnotenie nákladov a výnosov poľnohospodárskej výroby vo vybranej účtovnej jednotke.
May 2020
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Terézia Chálková
Účtovanie a evidencia krátkodobého majetku
May 2014
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Chovancová
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku
April 2011
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Chúťková
Využitie účtovných informácií v podnikovom manažmente
May 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Monika Ištoková
Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných zápisov
May 2020
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Aneta Jacková
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2021
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Jamrichová
Účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podniku
May 2014
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Jančovičová
Účtovanie a evidencia zásob
May 2015
Displaying the final thesis
67.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Miroslava Jelačičová
Nákladový systém podniku a jeho informačné zabezpečenie
May 2013Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Juríčková
Nákladový systém podniku a jeho informačné zabezpečenie
March 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Karcol
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia v účtovnej jednotke
May 2014
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kebísek
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Kiacová
Účtovanie pohľadávok a záväzkov vo vybranej účtovnej jednotke
May 2019Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Klačeková
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
April 2011Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Klinčíková
Účtovanie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve
May 2019
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Kodrík
Aplikácia vybraných účtovných zásad v podvojnom účtovníctve
May 2017
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bohuš Kollár, PhD.
Štruktúra nákladov a výnosov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Kollár
Audit individuálnej účtovnej závierky vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Kollár
Štruktúra nákladov a výnosov vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
78.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Diana Kondraťuková
Účtovanie a evidencia krátkodobého majetku
May 2021
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Košičárová
Ekonomické hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
April 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Kozák
Riadenie skladových zásob vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
81.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Nikola Krištofová
Účtovanie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve
May 2021
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Kučesová
Kontrola vecnej správnosti účtovných zápisov
May 2015
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Kucharová
Účtovanie vlastného imania vo vybranom podniku
May 2020
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Kupcová
Účtovanie obežného majetku
May 2018Displaying the final thesis
85.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Roman Kurali
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva
May 2022
Displaying the final thesis
86.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Lackovičová
Účtovanie a evidencia dlhodobého majetku
May 2021
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Lehocká
Účtovanie a evidencia dlhodobého majetku
May 2018
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Lužbeťáková
Účtovné a daňové aspekty odpisovania dlhodobého majetku
May 2018Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Majtan
Účtovníctvo ako významný zdroj objektívnych informácií
May 2018
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Aneta Makarová
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2021
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Marcinčin
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva
May 2018
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Marcinkech
Ekonomické riadenie podniku a jeho softvérová podpora
April 2014
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Marcinkech
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Marenčíková
Účtovanie osobných nákladov vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Martincová
Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení
April 2016
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Martišková
Marketingová stratégia a uplatnenie informačných systémov
May 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Mentel
Majetková a kapitálová štruktúra vybraného podniku
May 2014Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Mentel
Skvalitňovanie riadenia zásob vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Mizerová
Účtovné a daňové odpisy dlhodobého majetku
May 2014
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Nádaský
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2016Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Agáta Nagyová
Riadenie skladových zásob vo vybranom podniku
March 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominik Novotný
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erika Olachová
Účtovanie a evidencia dlhodobého majetku
May 2020Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Pacolová
Zhodnotenie vnútorného kontrolného systému vo vybranej právnickej osobe
April 2015Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Anna Pasminková
Verné a pravdivé zobrazenie skutočností v podvojnom účtovníctve
May 2018Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adriána Pavlíková
Účtovanie osobných nákladov vo vybranom podniku
May 2017Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denisa Pilařová
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva
May 2020
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Hana Plencnerová
Vedenie účtovníctva a vytvorenie vnútroorganizačnej smernice vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adriána Poláková
Podvojné účtovníctvo vo vybranej účtovnej jednotke
May 2017
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Príbeliová
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
April 2013
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Príbeliová
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Angelika Racsková
Implementácia kontrolingu vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Angelika Racsková
Štruktúra nákladov a výnosov vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Račko
Podvojné účtovníctvo vo vybranej účtovnej jednotke
May 2020
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Rak
Ekonomická analýza vybraného podniku
May 2012
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Petra Ratulovská, PhD.
Informatizácia spoločnosti a jej uplatnenie v odvetví pekárenskej a cukrárenskej výroby.
August 2015
Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Rausová
Inventarizácia ako súčasť vnútorného kontrolného systému podniku
April 2015
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Rausová
Využitie účtovných informácií v podnikovom manažmente
May 2013Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Slížiková
Softvérové riešenie podvojného účtovníctva
April 2011
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Stahoňová
Vedenie účtovníctva a aktualizácia vnútroorganizačnej smernice vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Stachová
Účtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctve vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Steranková
Účtovanie a evidencia zásob
May 2015Displaying the final thesis
123.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Struk
Ekonomické riadenie podniku a jeho softvérová podpora
May 2012Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Informačný systém v riadení podnikových procesov pri znižovaní nákladov podniku
August 2012
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Sulíková
Účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Súlovská
Účtovný softvér a jeho aplikácia vo vybranom podniku
May 2015
Displaying the final thesis
127.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Petra Súlovská
Zdokonaľovanie vnútorného kontrolného systému podniku ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie
September 2020
Displaying the final thesis
128.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Svoradová
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku
May 2012
Displaying the final thesis
129.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Sýkorová
Účtovanie a evidencia majetku vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Szarková
Ekonomické zhodnotenie nákladov vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tímea Szűcsová
Riadenie skladových zásob vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mgr. Petra Šalagová
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
April 2015Displaying the final thesis
133.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Mgr. Petra Šalagová
Skvalitňovanie riadenia a rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov
September 2020
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mgr. Petra Šalagová
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Šántová
Finančná analýza účtovnej závierky vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Šebianová
Účtovanie nákladov a výnosov s podporou softvérového spracovania
May 2020
Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Šebőková
Evidencia a účtovanie obežného majetku
May 2013Displaying the final thesis
138.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Mgr. Miroslav Šidlo
Využitie účtovných informácií v podnikovom manažmente
May 2017
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Šimáková
Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Alexandra Šmidovičová
Posúdenie aktuálnosti vnútorného účtovného predpisu vybraného poľnohospodárskeho podniku
May 2020Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Štrbavá
Individuálna účtovná závierka vybranej spoločnosti
May 2014
Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Šusteková
Odpisovanie dlhodobého majetku - daňové a účtovné aspekty
April 2015
Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Šusteková
Účtovanie a evidencia majetku vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rebeka Švajcerová
Účtovný systém vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
145.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Švecová
Informačná stratégia podniku a jej vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti
August 2014Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Tisovská
Nákladový systém podniku a jeho informačné zabezpečenie
March 2011
Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lucia Tomková
Účtovanie vnútroorganizačných zásob
May 2018
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ivana Trebichalská
Účtovanie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve
May 2017
Displaying the final thesis
149.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Trnková
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov s podporou manažérskych informačných systémov
September 2021
Displaying the final thesis
150.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nikolas Valter
Podvojné účtovníctvo vo vybranej účtovnej jednotke
May 2020
Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Varga
Marketingová komunikácia s podporou informačných systémov.
April 2013Displaying the final thesis
152.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Varga
Štruktúra nákladov a výnosov vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
153.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Varga
Vplyv inventarizácie majetku a záväzkov na výsledok hospodárenia
April 2014
Displaying the final thesis
154.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vnenčák
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podniku
April 2014
Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Vnenčák
Účtovné informácie v podnikovom manažmente
May 2012
Displaying the final thesis
156.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Vrlíková
Nákladový systém vo vybranom podniku
March 2011
Displaying the final thesis
157.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Barbara Zabáková
Účtovanie a evidencia zásob
May 2022
Displaying the final thesis
158.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Zahoranová
Vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
159.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Zacharová
Evidencia a účtovanie obežného majetku
April 2011Displaying the final thesis
160.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Božena Zajíčková
Finančná analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Žabárová
Účtovanie a evidencia nákladov vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
162.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Žáčiková
Ekonomická analýza vybraného podniku
March 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress